Podział zysku w spółkach osobowych i osobach fizycznych (cz. 4) – ewidencja księgowa

08.07.2019 2019-07-08T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/793/podzial-zysku-w-spolkach-osobowych-i-osobach-fizycznych-cz-4ewidencja-ksiegowa
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wypracowany zysk lub poniesiona strata pozostaje na koncie 8xx \\\"Wynik finansowy\\\" a pod datą zatwierdzenia sprawozdania saldo tego konta należy przeksięgować na konto 8xx \\\"Rozliczenie wyniku finansowego\\\".
Na podstawie uchwały wspólników dokonuje się rozliczenia wyniku finansowego ujętego na koncie 8xx. Przykładowa ewidencja księgowa podziału zysku lub pokrycia straty w spółkach osobowych:
1.    Wypłaty zysku dla wspólników:
        •    Wn konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego",
        •    Ma konto 2xx "Pozostałe rozrachunki" (ze wspólnikami),
2.    Podwyższenie kapitału podstawowego z zysku:
        •    Wn konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego",
        •    Ma konto 8xx "Kapitał (fundusz) podstawowy (właścicieli)",
3.    Utworzenie bądź podwyższenie kapitału zapasowego z zysku:
        •    Wn konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego",
        •    Ma konto 8xx "Kapitał (fundusz) zapasowy",
4.    Nagrody dla pracowników z zysku:
        •    Wn konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego",
        •    Ma konto 2xx "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
5.    Zasilenie z zysku ZFŚS:
        •    Wn konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego",
        •    Ma konto 8xx "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",
6.    Pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych wypracowanym zyskiem:
        •    Wn konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego" (zysk),
        •    Ma konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego" (strata z lat ubiegłych),
7.    Pokrycie straty z wpłat dokonywanych przez wspólników:
        •    Wn konto 2xx "Pozostałe rozrachunki" (ze wspólnikami),
        •    Ma konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego";
8.    Pokrycie straty z kapitału zapasowego:
        •    Wn konto 8xx "Kapitał (fundusz) zapasowy",
        •    Ma konto 8xx "Rozliczenie wyniku finansowego".

Przeznaczenie wypracowanego zysku na podwyższenie kapitału podstawowego spółki osobowej prawa handlowego i spółki cywilnej powoduje zwiększenie wkładów wspólników. Wiąże się to z koniecznością zmiany umowy spółki, a zarazem z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zobacz także wcześniejsze artykuły z serii "Podział zysku w spółkach osobowych i osobach fizycznych:
1. Zasady ogólne
2. Osoba fizyczna i spółka cywilna
3. Spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać