Umowy zlecenia od lipca 2022

22.07.2022 2022-07-22T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1311/umowy-zlecenia-od-lipca-2022
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zleceniodawca jako płatnik, ma określone obowiązki w zakresie obliczenia i poboru od wynagrodzenia zleceniobiorcy zaliczki na podatek dochodowy (niekiedy zryczałtowanego podatku dochodowego), które z dniem 1 lipca 2022 r. uległy określonym zmianom.

Wprowadzone z dniem 1 lipca 2022 r. przepisy obniżyły stawkę podatku stosowaną przy obliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzeń z umowy zlecenia z 17% na 12%. Jednocześnie uchylono art. 53a updof, co oznacza że zlikwidowano obowiązek podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy PIT.

Należy mieć na uwadze, że w dalszym ciągu na wniosek zleceniobiorcy płatnik może jednak przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosować stawkę 32% (art. 41a updof). Nie zmieniła się również treść art. 41 ust. 1c updof, z którego wynika, że zleceniobiorca może złożyć zleceniodawcy sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 30.000 zł w 2022 roku.

Przykład wyliczenia składkowo-podatkowego umowy zlecenia 3.000,00 zł brutto (ze składkami ZUS)

 1. Przychód                                                                                                                                                    3.000,00 zł
 2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne                                                           3.000,00 zł
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorca (3.000,00 zł x 13,71%)                       411,30 zł
 4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (3.000,00 zł – 411,30 zł)           2.588,70 zł
 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (2.588,70 zł x 9%)                                  232,98 zł
 6. Koszty uzyskania przychodu (3.000,00 zł – 411,30 zł) x 20%                                                    517,74 zł
 7. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (3.000,00 zł – 411,30 zł - 517,74 zł)                   2.070,96 zł
 8. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do 1 zł                                             2.071,00 zł
 9. Zaliczka na podatek obliczona od 1.07.2022 r. (2.071,00 zł x 12%)                                          248,52 zł
 10. Zaliczka na podatek po zaokrągleniu do 1 zł                                                                                249,00 zł
 11. Do wypłaty dla zleceniobiorcy (3.000,00 zł – 411,30 zł – 232,98 zł - 249,00 zł)             2.106,72 zł
 12. Składki na ubezpieczenia społeczne zleceniodawca (3.000,00 zł x 20,48%)                         614,40 zł

Całkowity koszt zleceniodawcy                                                                                        3.614,40 zł

 

Od 2023 r. zleceniobiorca będzie mógł złożyć zleceniodawcy oświadczenie o stosowanie pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik będzie mógł złożyć nie więcej niż trzem płatnikom. W oświadczeniu tym będzie wskazywał, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij