Zmiany w JPK VAT w 2022 roku

18.01.2022 2022-01-18T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1235/zmiany-w-jpk-vat-w-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług weszło w życie z dniem 1.01.2022 roku. Z przepisu przejściowego wynika, że zmienione przepisy mają być stosowane do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r.

Już w dniu 27 grudnia 2021 r. na platformie ePUAP w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) opublikowano nowe wzory struktur JPK_VAT z deklaracją: JPK_V7M(2) dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K(2) dla rozliczeń kwartalnych. Zaktualizowane struktury plików uwzględniają zmiany prawne, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r.  Zestawienie zmian wprowadzonych w strukturze plików JPK VAT dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce "JPK_VAT z deklaracją" w części "Pliki do pobrania".

W nowej strukturze JPK VAT uwzględniono skrócone terminy zwrotu VAT:

  • zwrot VAT w terminie 15-dniowym (przewidziany dla podatników stosujących obrót bezgotówkowy),
  • zwrot VAT w terminie 40-dniowym (przewidziany dla podatników wystawiających faktury ustrukturyzowane).

W JPK VAT wprowadzono także zmiany o charakterze upraszczającym i doprecyzowującym. Obecnie JPK VAT podatnik wykazuje dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których:

  • podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami lub
  • podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41 ustawy o VAT, wykonywanych na terytorium kraju w przypadku, gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ww. ustawy jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych pod warunkiem, że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Inna istotna zmiana w JPK_VAT dotyczy korekt podstawy opodatkowania i podatku należnego dokonanych przez wierzyciela w trybie „ulgi na złe długi” (data upływu terminu płatności, data uregulowania należności).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij