Wartość początkowa składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz proponowane zmiany w amortyzacji i prywatnym najmie – rządowy program Polski Ład

10.09.2021 2021-09-10T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1185/wartosc-poczatkowa-skladnikow-majatku-nabytych-przed-rozpoczeciem-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-proponowane-zmiany-w-amortyzacji-i-prywatnym-najmie-rzadowy-program-polski-lad
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ogólnie dla celów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za wartość początkową przyjmuje się przede wszystkim tzw. cenę nabycia. W przypadku składników, które przed przyjęciem do używania w firmie były nabyte i wykorzystywane w majątku prywatnym osoby fizycznej ustalona cena nabycia może nawet znacznie odbiegać od rzeczywistej wartości takiego składnika.

W projekcie zmian (Polski Ład) proponuje się, by wartość początkową składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych był używany przez podatnika PIT i nie był wcześniej amortyzowany, była ustalana według ceny nabycia, nie wyższej jednak od wartości rynkowej. W ten sposób składnik majątku będzie amortyzowany od jego realnej wartości.

Ponadto w projekcie ustawy nowelizującej wyklucza się amortyzację budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Wykluczenie to dotyczy zarówno podatników PIT jak i podatników CIT.

Ponadto u podatników PIT:

  • budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 updof

- nie będą podlegać objęciu ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Proponowane zmiany tzw. Polskiego Ładu dotyczą również przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Mają być one opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Będą więc opodatkowane stawką:

  • w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł,
  • 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę (100.000 zł).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij