Strata podatkowa za 2020 rok w rozliczeniu podatkowym za 2019.

13.01.2021 2021-01-13T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1085/strata-podatkowa-za-2020-rok-w-rozliczeniu-podatkowym-za-2019
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. są poszkodowani przez pandemię COVID-19 i zakończyli ten rok stratą podatkową a także spełniają inne ustawowe kryteria, mogą stratę za ten rok podatkowy (czyli 2020) skompensować z dochodem za rok podatkowy 2019 r.
Taka możliwość ma zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którzy z powodu COVID-19:
•    w przypadku podatników PIT (art. 52k ustawy o pdof), ponieśli w działalności stratę w 2020 r.
•    w przypadku podatników CIT (art. 38f ustawy o pdop), ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Ponadto nowe rozwiązanie podatkowe jest zarezerwowane wyłącznie dla tych, którzy osiągną w roku podatkowym przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności:
•    w przypadku osób fizycznych - w 2019 r.,
•    w przypadku osób prawnych - w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym powstała omawiana strata.

Należy mieć również na uwadze, że przez łączne przychody w tym przypadku należy rozumieć u osób fizycznych sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku według skali podatkowej i liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

O wysokość straty firmowej (nie więcej jednak niż do kwoty 5.000.000 zł) przedsiębiorcy, którzy spełnią wskazane warunki, będący:
•    podatnikami pdof - mogą jednorazowo obniżyć dochód lub przychód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r.. W tym celu będą składali korekty zeznania za 2019 r.,
(nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach)
•    podatnikami pdop - mogą jednorazowo obniżyć dochód w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy poniesienia straty. I tak, w przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie, podatnik będzie składać korektę zeznania CIT.
(nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach)    

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij