Szkolenia FRR

GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP W 2019r.

Prowadzący Teresa Janiec

Szkolenie dla jednostek budżetowych - środki trwałe, gospodarowanie majątkiem trwałym Realizowanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP) stosujących rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości stwarza mnóstwo wątpliwości i zastrzeżeń, w których rozwiązaniu pomoże Państwu uczestnictwo w szkoleniu. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Kto odpowiada za gospodarowanie majątkiem w JSFP? Czy inwentaryzacja majątku musi być dokumentowana papierowo? Co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu majątkiem trwałym? Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji majątku trwałego? Środek trwały postawiony w stan likwidacji a ponowne wprowadzenie do ewidencji?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu środków trwałych w jednostkach budżetowych
  i samorządowych zakładach budżetowych;
 • przedstawienie zasad dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, których przedmiotem są środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz wartości niematerialne i prawne;
 • omówienie uregulowań prawnych po zmianach w przepisach obowiązujących w 2018 roku;
 • omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości,

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie regulacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek obejmujących, pod względem ilościowym i wartościowym, grupę aktywów rzeczowych i finansowych;
 • zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym;
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy urzędów marszałkowskich;
 • przedstawiciele urzędów powiatowych;
 • przedstawiciele placówek oświatowych (szkoły, przedszkola);
 • przedstawiciele urzędów gmin;
 • pracownicy urzędów pracy;
 • pozostali dysponenci części budżetowej oraz jednostek samorządu terytorialnego;
  • w szczególności:
  • skarbnicy;
  • dyrektorzy;
  • główni księgowi;
  • księgowi;
  • pracownicy działów finansowo-księgowych;
  • pracownicy biur rachunkowych;
  • pracownicy odpowiedzialni za majątek trwały;
  • inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych (ustawa o rachunkowości o finansach publicznych, ustawy podatkowe, rozporządzenie MF z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości z uwzględnieniem późniejszych zmian).
- jak określać i zmieniać wartości początkowe środków trwałych
- jak amortyzować i umarzać środki trwałe/WNiP
- ulepszenia i remonty środków trwałych
- stanowiska organów podatkowych
- zasady ewidencji środków trwałych

II. Pojęcie wyposażenia w sektorze finansów publicznym.
- definicje, zasady ewidencji
- zasady oznakowania wyposażenia
- celowość i efektywność ponoszonych wydatków

III. Zasady funkcjonowania majątku w polityce rachunkowości:
- środki trwałe i pozostałe środki trwałe – zasady ewidencji; ewidencja ilościowa – zasady,
- ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób
prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.

IV. Inwentaryzacja majątku
- rodzaje inwentaryzacji, terminy,
- instrukcja inwentaryzacyjna, przygotowanie do inwentaryzacji,
- spis z natury środków trwałych - różne możliwe opcje;
- różnice inwentaryzacyjne,
- dokumentacja inwentaryzacji majątku,
- czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,

V. Sprawozdania i informacje prezentujące zasoby majątku trwałego:
- sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zasobach majątkowych jednostki,
- sprawozdania i informacje statystyczne

VI. Sprzedaż, darowizna, przekazanie oraz wycofanie z ewidencji rzeczowego majątku trwałego

VII. Zasady umarzania środków trwałych i wyposażenia w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – przykłady księgowań

VIII. Wycena bilansowa rzeczowego majątku trwałego.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Janiec
Teresa  Janiec

Rachunkowość, ZUS, ZFŚS

Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponad 13-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Od 2010roku związana również z branżą szkoleniową jako trener. Wieloletni współpracownik Centrum Szkoleniowego FRR Sp. z o. o., prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Teresa  Janiec

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 449,00 zł netto (449,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
29.07.2019
586
Cena
449.00 PLN 449,00 zł netto
449,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 17 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać