Szkolenia FRR

ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Prowadzący Mariusz Rutke

Analiza Finansowa Katowice Szkolenie przekazuje uczestnikom wiedzę, koncepcje oraz metody przeprowadzania prawidłowej analizy finansowej, co skutkuje zdobyciem cennych umiejętności przydatnych w zarządzaniu firmą. Uczestnictwo w warsztatach zapewnia pozyskanie informacji na temat praktycznych aspektów oceny kondycji majątkowej przedsiębiorstw oraz pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego przy użyciu programu Ms Excel.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Każdy uczestnik szkolenia pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym.

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom wiedzy i zdobycie przez nich praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych jak i analizy wskaźnikowej. Zagadnienia związane z analizą finansową będą ilustrowane i prezentowane za pomocą przykładów rozwiązywanych z uczestnikami w aplikacji MS Excel.

W ramach szkolenia z analizy finansowej pozyskasz m. in.:
 • zdolność szybkiego pomiaru wyników podmiotów gospodarczych,
 • umiejętność prawidłowej oceny ich sytuacji kapitałowo-majątkowej i finansowej,
 • wiedzę pozwalającą trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe,
 • informacje na temat praktycznych aspektów oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw metodą wskaźnikową.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie terminologii finansowej,
 • poznanie i opanowanie finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • umiejętność analizy wyników przedsiębiorstwa,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji, narzędzi i metod zarządzania firmą niezbędnych z finansowego punktu widzenia,
 • kompleksowa wiedza w zakresie analizy elementów finansowych w firmie
 • możliwość oceny i podejmowania decyzji na podstawie danych finansowych
 • zastosowanie analizy wskaźnikowej jako narzędzia służącego szybkiemu podejmowaniu decyzji biznesowych
 • wykorzystanie analiz finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

Adresaci szkolenia:
 • osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy,
 • osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach,
 • specjaliści finansowi oraz inwestycyjni,
 • wszystkie osoby, które w przyszłości zawodowej będą zaangażowane w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń finansowych>>
I. Podstawy analizy finansowej – wprowadzenie (analiza pozioma, pionowa, dynamika, odchylenia struktura)

II. Analiza finansowa Bilansu
 • Środki trwałe
 • Zapasy
 • Należności
 • Środki pieniężne
 • Kapitał własny
 • Kapitał obcy

III. Analiza Rachunku Zysków i Strat
 • Analiza przychodów ze sprzedaży
 • Analiza kosztów
 • Analiza wyniku finansowego (układ rodzajowy oraz kalkulacyjny)

IV. Analiza Rachunku Przepływów Pieniężnych

V. Analiza wskaźnikowa
 • Wskaźniki finansowe
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Model Du Ponta

VI. Analiza finansowa w zakresie analizy fundamentalnej
 • Analiza makroekonomiczna
 • Analiza sektorowa

VII. Wykorzystanie MS Query w MS Excel w zakresie analizy finansowej

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1290,00 zł netto (1290,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 26 lutego 2020 r. cena szkolenia wynosi 1096,50 zł netto (1096,50 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
23.04.2020 - 24.04.2020
92
Cena
1290,00 zł netto -15%
1096.50 PLN 1096,50 zł netto
1096,50 zł brutto
2020-02-26
ocena Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do 26 lutego 2020 r.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 25 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij