Szkolenia FRR

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI, PRZYCHODY, PODATEK DOCHODOWY, RÓŻNICE KURSOWE I FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE W OPARCIU O MSR/MSSF

Prowadzący Mariusz Rutke

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący definiowania polityki rachunkowości, elementów dotyczących przychodów i powiązanych z nimi kontraktów długoterminowych. Poruszone zostaną również kwestie związane z podatkiem dochodowych, leasingiem oraz kwestiami związanymi z finansowaniem zewnętrznym jak i ze zmianami kursów walut obcych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przedstawienie specjalistycznych zagadnień m.in.: z obszarów polityki rachunkowości, przychodów, podatku dochodowego jak i finansowania zewnętrznego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią doskonały przewodnik po standardach.     
W trakcie szkolenia:
 • zostaną przedstawione szczegółowo zagadnienia objęte programem szkolenia,
 • zostanie poszerzona wiedza uczestników w zakresie MSR/MSSF,
 • zostaną przedstawione aktualne regulacje w zakresie poruszanych przez szkolenie zagadnień.

UWAGA! Szkolenie jest częścią AKADEMII MSR/MSSF >>>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
1.GENEZA MSR/MSSF:
- lista standardów z omówieniem (przyjęta przez UE)
- stosowanie MSR/MSSF w Polsce
- zasady sporządzania sprawozdań
- jakościowe zasady sporządzania sprawozdań
- podstawowe kategorie rachunkowości według MSR: aktywa, zobowiązania, przychody, koszty, wydatki, wpływy
- stosowanie UoR przez podmioty stosujące MSR/MSSF
- obligatoryjne i fakultatywne stosowanie MSR/MSSF w Polsce

2. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI (MSR 8)
- budowa polityki rachunkowości
- zmiana polityki rachunkowości
- błąd istotny i nieistotny
- szacunki
- retrospektywne i prospektywne pokazywanie zmian

3. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM (MSR 10)
- dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego
- zdarzenia wymagające korekty
- zdarzenia niewymagające korekty

4. PRZYCHODY (MSSF 15)
- nowe podejście do prezentacji przychodów (zastąpienie MSR 11 - Przychody i MSR 18 – Umowy o budowę)
- pięciostopniowa identyfikacja przychodów
- identyfikacja umowy z kontrahentem
- identyfikacja zobowiązania
- określenie ceny transakcyjnej (wynagrodzenie zmienne, graniczne wartości szacunkowe, istotny element finansowania, wynagrodzenie niegotówkowe, wynagrodzenie należne klientowi)
- przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązania do wykonania świadczenia
- ujęcie przychodu
- sposoby ujęcia przychodu: w miarę upływu czasu oraz w określonym momencie
- metody oparte na wynikach
- metody oparte na nakładach
- sprzedaż komisowa
- sprzedaż z prawem zwrotu
- barter
- sprzedaż łączona
- wyłączenia stosowania MSSF 15
- koszty wykonania umowy
- koszty pozyskania umowy
- zasady łączenia umów
- przychody dotyczące niepełnego wykorzystania praw


5. DOTACJE
- metoda ujmowania w aktywach
- metoda ujmowania w przychodach


6. PODATEK ODROCZONY (MSR 12)
- prawo bilansowe a prawo podatkowe
- różnice przejściowe
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- podatek odroczony a strata podatkowa
- podatek odroczony a zwolnienie dotyczące SSE


7. WALUTY OBCE (MSR 21):
- waluta funkcjonalna
- waluta prezentacji (sprawozdawcza)
- waluta ewidencji
- wycena pozycji pieniężnych (kurs)
- wycena pozycji niepieniężnych – koszt historyczny
- wycena pozycji niepieniężnych – wartość godziwa
- przeliczanie sprawozdań finansowych
- metody rozchodu walut obcych


8. FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE - KOSZTY (MSR 23)
- koszty finansowania zewnętrznego
- możliwość ujęcia kosztów finansowania dla zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych
- limity w zakresie zewnętrznego finansowania(kredyt w walucie obcej)

Terminarz

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 2 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
02.09.2019 - 03.09.2019
713
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-06-02
ocena Przy zgłoszeniu do 2 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 4 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać