OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel

Prowadzący Prowadzący  Rafał Kusy, Tomasz Zdziarski

Ocena projektów inwestycyjnych szkolenie Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności związanych z oceną efektywności prognozowanych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem sześciu metod analizy. Wiedza zdobyta podczas szkolenia ułatwi osobom odpowiedzialnym za gospodarkę finansową firmy oraz zarządzanie finansami podejmowanie decyzji związanych z wyborem odpowiednich projektów inwestycyjnych.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
27.10.2022
Online
Tryb dzienny
598,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 16.10.2022 r.
538,20 zł netto / brutto
14.11.2022
Katowice
Tryb dzienny
750,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 26.10.2022 r.
675,00 zł netto / brutto
28.11.2022
Warszawa
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
538.2 750 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Decyzje inwestycyjne polegają na dokonaniu właściwych wyborów. Celem tego szkolenia jest wykształcenie takich umiejętności w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, które spowodują, że uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie podjąć decyzję o tym, czy określony projekt należy realizować, czy też odrzucić. Podczas szkolenia uczestnik doskonali praktyczne umiejętności zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel przy ocenie projektów inwestycyjnych.

Każdy uczestnik szkolenia pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Warsztaty polegają na ocenie przykładowych projektów inwestycyjnych.

Po szkoleniu uczestnik potrafi:
 • Określić podstawowe kryteria oceny projektu inwestycyjnego, takie jak rentowność oraz płynność ze szczególnym uwzględnieniem zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow)
 • Obliczyć oraz zinterpretować próg rentowności (ang. Break Even Point) projektu inwestycyjnego
 • Obliczyć oraz zinterpretować wewnętrzną stopę zwrotu (ang. Internal Rate of Return) projektu inwestycyjnego, księgową stopę zwrotu (ang. Accounting Rate of Return)
 • Obliczyć oraz zinterpretować wartość zaktualizowaną netto (ang. Net Present Value) oraz wykazać jej wrażliwość na przyjętą w analizie stopę dyskontową
 • Oszacować oraz zinterpretować strukturę oraz koszt kapitału finansującego projekt inwestycyjnych
 • Oszacować okres zwrotu inwestycji oraz jego wrażliwość na przyjęte założenia w zakresie kosztu kapitału
 • Zidentyfikować najważniejsze obszary ryzyka związanego z określonym projektem inwestycyjnym i oszacować ich wpływ na projektowaną rentowność oraz płynność
 • Określić efektywność finansową, ekonomiczną oraz podatkową projektu inwestycyjnego
Adresaci szkolenia:
 • Analitycy finansowi
 • osoby odpowiedzialne za realizację projektów inwestycyjnych,
 • osoby odpowiedzialne za ocenę projektów inwestycyjnych w fazie poprzedzającej realizację
 • inwestorzy rynku kapitałowego analizujący strategie inwestycyjne spółek giełdowych
 • osoby współuczestniczące w negocjacjach z inwestorami w celu pozyskania środków na realizację inwestycji
 • wszystkie osoby, które w przyszłości zawodowej będą zaangażowane w proces analiz ekonomiczno-finansowych projektów inwestycyjnych, także finansowanych ze środków publicznych
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany algorytm postępowania przy ocenie projektów inwestycyjnych w następującej kolejności, odtwarzającej rzeczywistą sekwencję działań:

 • Podstawowe kryteria oceny projektu inwestycyjnego: rentowność oraz płynność
 • Analiza progu rentowności projektu inwestycyjnego (ang. Break Even Point)
 • Projekcja wewnętrznej stopy zwrotu (ang. Internal Rate of Return) projektu inwestycyjnego, księgowej stopy zwrotu (ang. Accounting Rate of Return) oraz zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu ( ang. Modified Internal Rate of Return)
 • Analiza przepływów pieniężnych (ang. Discounted Cash Flows) ze szczególnym uwzględnieniem Cash Inflows generowanych przez odpisy amortyzacyjne
 • Projekcja wartości zaktualizowanej netto (ang. Net Present Value) projektu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości NPV na przyjętą stopę dyskontową
 • Analiza czasu trwania projektu inwestycyjnego oraz okresu zwrotu projektu inwestycyjnego
 • Analiza struktury oraz kosztu kapitału finansującego projekt inwestycyjny
 • Najważniejsze obszary ryzyka związanego z określonym projektem inwestycyjnym i oszacowanie ich wpływu na projektowaną rentowność oraz płynność projektu inwestycyjnego
 • Uzasadnienie ostatecznej decyzji o realizacji lub odrzuceniu projektu inwestycyjnego w zakresie osiąganej efektywności finansowej, ekonomicznej oraz podatkowej.

Terminarz

zmień
27.10.2022 - 27.10.2022, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
- 27.10.2022, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
zmień
14.11.2022 - 14.11.2022, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
- 14.11.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
zmień
28.11.2022 - 28.11.2022, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
- 28.11.2022, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Od kilku lat prowadzi własną firmę doradztwa finansowego RAPA Consulting (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny przedsiębiorstw, due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był i jest członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu: Biznes Plan, Wycena przedsiębiorstw, Controlling, Budżetowanie, Ocena projektów inwestycyjnych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną przedsiębiorstw. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku Polskim i angielskim z m.in. zarządzania ryzykiem, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości menedżerskiej, budżetowania finansowego , controllingu na studiach dyplomowych I i II stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz kursy MBA w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauki. Jest również powołany na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z zakresu księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia, wycena i analiza przedsiębiorstw.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

Zdziarski
Tomasz Zdziarski

CFO, MBA, członek ICV, konsultant, wykładowca akademicki. Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich - młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska kontrolera finansowego i kontrolera biznesowego, aż po stanowiska managerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 2.500 godzin szkoleniowych. Głównym obszarem zawodowym i szkoleniowo-doradczym jest łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne podejście, wsparte wykorzystaniem pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business Partner przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Współautor książki „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe”.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

425
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 20 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij