Artur Gocel

 Artur Gocel Finansista, absolwent studiów MBA, superwizor wielu treningów biznesowych i interpersonalnych, zawodowo Dyrektor Finansowy oraz Prokurent w ogólnopolskiej firmie telekomunikacyjnej, Posiada wydany przez Ministra Skarbu Państwa dyplom poświadczający pozytywne złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Doświadczony menedżer finansowy zarówno w sferze operacyjnej jak i nadzorczej. Efektywnie zarządzał ponad 60 osobowym zespołem pracowników w obszarach księgowości, controllingu, finansów i windykacji. Nadzorował od strony finansowej realizację projektów finansowanych z funduszy UE. Posiada bogate doświadczenie w przekształceniach Spółek prawa handlowego (restrukturyzacja, podział, prywatyzacja). Trener posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe oraz unikalny warsztat szkoleń biznesowych. Prowadzone szkolenia zorientowane są na praktykę działania a głównym celem jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na pozbawioną błędów adaptację teoretycznych metod ogólnych do specyficznych zastosowań umożliwiających właściwe wnioskowanie i ocenę, zarówno całych przedsiębiorstw jak również poszczególnych obszarów czy też scenariuszowo określonych projektów mogących istotnie wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są głównie w trybie warsztatowo -problemowym, w oparciu o specjalnie dobrane case studies obrazujące nieefektywność i pułapki standardowego podejścia do obszaru finansów w przedsiębiorstwach. Analiza przypadków podsumowywana jest komentarzem wykładowcy opartym na stosowanej dobrej praktyce finansowej. Wartością dodaną dla uczestników szkoleń jest umiejętnie wpleciony w cykl szkoleniowy praktyczny nurt inwestycyjny oraz zarządzanie finansami osobistymi.

Prowadzone szkolenia

RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
11.05.2024
730,00netto/brutto

POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
12.05.2024
730,00netto/brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 162 godziny
od 18.05.2024
do 28.07.2024
5950,00 -200 zł
5750,00netto/brutto

STARSZY ANALITYK FINANSOWY

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 90 godzin
od 18.05.2024
do 28.07.2024
4090,00 -200 zł
3890,00netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 108 godzin
od 18.05.2024
do 28.07.2024
4790,00 -200 zł
4590,00netto/brutto

KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO (kod zawodu 121103)

 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 108 godzin
od 18.05.2024
do 28.07.2024
4790,00 -200 zł
4590,00netto/brutto

PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
18.05.2024
730,00netto/brutto

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 54 godziny
od 18.05.2024
do 28.07.2024
2740,00 -150 zł
2590,00netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 144 godziny
od 18.05.2024
do 28.07.2024
5690,00 -200 zł
5490,00netto/brutto

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE WYNIKIEM FINANSOWYM I PŁYNNOŚCIĄ - BUDOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA FINANSISTÓW

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
19.05.2024
730,00netto/brutto

RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
01.06.2024
820,00netto/brutto

POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
02.06.2024
820,00netto/brutto

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 18 godzin
od 08.06.2024
do 09.06.2024
1330,00netto/brutto

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
15.06.2024
730,00netto/brutto

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 18 godzin
od 29.06.2024
do 30.06.2024
1400,00netto/brutto

RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
13.07.2024
730,00netto/brutto

POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
14.07.2024
730,00netto/brutto

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI

 • Pewny termin Pewny termin
 • Lokalizacja Online: na żywo
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 18 godzin
od 27.07.2024
do 28.07.2024
1330,00netto/brutto

KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO (kod zawodu 121103)

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 108 godzin
od 21.09.2024
do 12.01.2025
4850,00 -500 zł
4350,00netto/brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 162 godziny
od 21.09.2024
do 12.01.2025
5990,00 -500 zł
5490,00netto/brutto

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 54 godziny
od 05.10.2024
do 12.01.2025
2790,00netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 144 godziny
od 05.10.2024
do 12.01.2025
5750,00 -500 zł
5250,00netto/brutto

STARSZY ANALITYK FINANSOWY

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 90 godzin
od 05.10.2024
do 12.01.2025
4150,00 -500 zł
3650,00netto/brutto

PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
05.10.2024
820,00netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 108 godzin
od 05.10.2024
do 12.01.2025
4850,00 -500 zł
4350,00netto/brutto

KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO (kod zawodu 121103)

 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 108 godzin
od 12.10.2024
do 26.01.2025
4850,00 -500 zł
4350,00netto/brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 162 godziny
od 12.10.2024
do 26.01.2025
5990,00 -500 zł
5490,00netto/brutto

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
19.10.2024
820,00netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 108 godzin
od 19.10.2024
do 26.01.2025
4850,00 -500 zł
4350,00netto/brutto

STARSZY ANALITYK FINANSOWY

 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 90 godzin
od 19.10.2024
do 26.01.2025
4150,00 -500 zł
3650,00netto/brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 144 godziny
od 19.10.2024
do 26.01.2025
5750,00 -500 zł
5250,00netto/brutto

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 54 godziny
od 19.10.2024
do 26.01.2025
2790,00 -250 zł
2540,00netto/brutto

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ

 • Lokalizacja Katowice
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
26.10.2024
820,00netto/brutto

RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 9 godzin
07.12.2024
820,00netto/brutto

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI

 • Lokalizacja Warszawa
 • Tryb szkolenia tryb Weekendowy
 • Czas trwania 18 godzin
od 11.01.2025
do 12.01.2025
1400,00netto/brutto

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły