Nowy JPK_VAT – informacje ogólne

15.05.2020 2020-05-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/996/nowy-jpkvat-informacje-ogolne
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Pierwsza grupa podatników VAT (tj. duzi przedsiębiorcy) miała zacząć przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie nowego przekształconego pliku JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r. Ze względu na epidemię koronawirusa w ramach tzw. tarczy antykryzysowej termin wejścia w życie nowego JPK_VAT przesunięto na 1 lipca 2020 r.
Już od rozliczenia za lipiec 2020 r. (lub trzeci kwartał 2020 r.) wszyscy podatnicy VAT będą mieli obowiązek składać nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną. Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT.

W przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie, będzie to jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną (JPK_V7M). Podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie (JPK_V7K) za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału wypełnią tylko część ewidencyjną, natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

W myśl rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.), które wejdzie w życie z dniem od 1 lipca 2020 r. plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, w której przewidziano nowe pola (pozycje).

Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K zawierać będzie dane niezbędne do:
•    obliczenia wysokości podatku należnego,
•    obliczenia wysokości podatku naliczonego,
•    obliczenia wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub,
•    wskazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz
•    do zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

Podatnicy w ewidencji pozwalającej na rozliczenie podatku będą ujmować faktury i dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego. Dotyczyć to będzie także podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, którzy będą przesyłać ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3c ustawy za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Podatnicy ci będą ujmować w ewidencji za każdy z tych miesięcy zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od tego, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij