Mały ZUS plus - od lutego 2020 r.

17.02.2020 2020-02-17T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/948/maly-zus-od-lutego-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od dnia 1 lutego 2020 r. z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzależnionej od dochodu z pozarolniczej działalności - mały ZUS plus, może skorzystać przedsiębiorca, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł.
Roczny limit przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc kwotę 120.000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Przedsiębiorca, który od 1 stycznia 2020 r. korzysta z małego ZUS i od 1 lutego 2020 r. będzie korzystał z małego ZUS plus powinien:
•    za styczeń 2020 r. przekazać także deklarację ZUS DRA cz. II (albo raport ZUS RCA cz. II), w której wykaże roczny przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w 2019 r. oraz najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2020 r.,
•    za luty 2020 r. przekazać także deklarację ZUS DRA cz. II (albo raport ZUS RCA cz. II), w której wykaże zastosowane formy opodatkowania obowiązujące go w poprzednim roku kalendarzowym, roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i roczny dochód z tej działalności uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym, w tym przychód i dochód uzyskane w okresie obowiązywania danej formy opodatkowania, oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustaloną na dany rok kalendarzowy.

Dokumenty te przekazuje w terminach przekazywania dokumentów rozliczeniowych za te miesiące, czyli za styczeń 2020 r. odpowiednio do 10 lutego lub 17 lutego 2020 r. (15 lutego wypada w sobotę), a za luty 2020 r. odpowiednio do 10 marca lub 16 marca 2020 r. (15 marca wypada w niedzielę).

Przedsiębiorcy zamierzający korzystać z małego ZUS plus zgłaszają się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 X X lub 05 92 X X (z tym samym co wcześniej przedsiębiorcy na małym ZUS). Nowością jest, że ubezpieczony, który rozpocznie lub wznowi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w styczniu danego roku kalendarzowego, dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie do końca tego miesiąca. Jeżeli jednak termin ten jest krótszy niż 7 dni, ubezpieczony dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij