Obowiązkowy split payment w drugim półroczu 2019 r.

08.04.2019 2019-04-08T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/722/obowiazkowy-split-payment-w-drugim-polroczu-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 lipca 2018 r. czynni podatnicy VAT, którzy otrzymują fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dokonać płatności należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności - split payment. Sposób dokonania płatności za nabywane towary czy usługi zależy wyłącznie od woli nabywcy.
Nie ma w tym przypadku znaczenia co jest przedmiotem transakcji, więc to podatnik VAT decyduje, czy płatność za nabywane towary i usługi będzie wykonana w systemie split payment. W dniu 22 lutego 2019 r. została opublikowana decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 1 ww. decyzji: "Na zasadzie odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Polskę do wprowadzenia obowiązku umieszczania na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji dokonywanych między podatnikami specjalnego komunikatu o konieczności wpłaty VAT na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce, jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym. Załącznik ten obejmuje 152 grupy towarów i usług określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) w tym m.in.: wyroby ze stali, procesory, tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo, dyski twarde, część biżuterii, cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, komputery, złom, odpady, paliwa napędowe i opałowe, oleje smarowe, niektóre części samochodowe i motocyklowe, roboty budowlane i ogólnobudowlane.

Obowiązkowy split payment będzie miał zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku pomiędzy podatnikami będącymi przedsiębiorcami i obejmował będzie wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe. Ma on mieć zastosowanie do wszystkich dostawców (usługodawców), w tym również tych, którzy nie mają siedziby w Polsce, więc podmioty te będą musiały posiadać rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Nie będą jednak ponosić żadnych opłat związanych z otwarciem takiego rachunku.

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment może wywołać u podatników VAT wiele wątpliwości, np. przy świadczeniu różnych usług w ramach jednej inwestycji, czy też przy dostawie towarów w zestawie lub przy dostawie części samochodowych w ramach świadczenia usług naprawy pojazdów. W ramach jednej inwestycji będą mogły być świadczone usługi rozliczane na zasadach obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności oraz na zasadach ogólnych. W praktyce gospodarczej zdarzają się również dostawy towarów w zestawie, gdzie tylko jeden z nich może podlegać obowiązkowemu split payment. Wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności powinno nastąpić łącznie z odpowiednimi objaśnieniami podatkowymi, które pozwoliłyby wyeliminować wątpliwości co do prawidłowego stosowania tego mechanizmu w praktyce.

Dorota Andrychowska

Zapraszamy na szkolenie: Split Payment organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
Warszawa
Katowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać