Stanowisko organów podatkowych w sprawie dnia poniesienia kosztu w 2019 r.

11.03.2019 2019-03-11T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/690/stanowisko-organow-podatkowych-w-sprawie-dnia-poniesienia-kosztu-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zasady potrącalności kosztów pośrednich, czyli innych niż bezpośrednio związane z przychodami zostały określone w art. 15 ust. 4d-4e ustawy o PDOP oraz w art. 22 ust. 5c-5d ustawy o PDOF.

Z przepisów ustaw podatkowych wynika, że:
•    koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia; jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą,
•    za dzień poniesienia ww. kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych/zaksięgowano na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury/rachunku (z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów).

Organy podatkowe od lat uznawały, że przez dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, czyli zaksięgowano należy rozumieć dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych jako koszt bilansowy. Według poprzednich indywidualnych interpretacji Dyrektora KIS, jeśli podatnik poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe rozlicza koszty w poszczególnych miesiącach, których one dotyczą, to również dla celów podatkowych powinien rozliczać takie koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Natomiast zgodnie z nowym stanowiskiem organów podatkowych, dzień uznania danego wydatku za koszt podatkowy nie jest uzależniony od daty uznania go za koszt dla celów bilansowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 17 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2. 4010.488.2018.1.MM:
"(...) W zakresie wszelkich wydatków stanowiących na gruncie ustawy o CIT pośrednie koszty uzyskania przychodów, które w momencie poniesienia, dla celów księgowych, są ujmowane na innych kontach niż kosztowe (tj. nie są księgowane jako koszt), podatnik jest uprawniony do rozpoznania ich w kosztach podatkowych w dacie, pod którą dany wydatek zostanie ujęty w księgach rachunkowych bez względu na rodzaj konta, na jakim zostanie dokonany zapis księgowy. (...)."

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB2-3. 4010.392.2018.1.KK:
"(...) Koszty pośrednie (...) potrąca się, co do zasady, w roku poniesienia. Jeżeli jednak dotyczą one okresu dłuższego niż 1 rok, rozlicza się je proporcjonalnie (...). O tym jednak, czy w istocie dany wydatek z uwagi na swój charakter nie może zostać przyporządkowany do długości okresu, którego dotyczy, decydować będą przepisy prawa podatkowego, a nie sposób jego księgowania na potrzeby prawa bilansowego. (...) rozliczenie przedmiotowych kosztów przeglądu, dla celów rachunkowych, poprzez rozliczenia międzyokresowe nie ma znaczenia dla celów podatkowych (...)."


Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać