Zarządca sukcesyjny w przepisach VAT od 25 listopada 2018 r.

03.12.2018 2018-12-03T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/622/zarzadca-sukcesyjny-w-przepisach-vat-od-25-listopada-2018-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 i 17 ustawy o VAT:
•    podatnikiem VAT będzie także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Takiego podatnika uznaje się wówczas za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika.

Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego - zarządca sukcesyjny:
•    wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej,
•    wykonuje prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Należy mieć na uwadze, że:
•    zarządca sukcesyjny, prowadząc z wykorzystaniem przedsiębiorstwa zmarłego podatnika przedsiębiorstwo w spadku jest uprawniony i zobowiązany do złożenia deklaracji VAT lub korekt deklaracji VAT za zmarłego podatnika.

Z dodanego ust. 6 do art. 3 ustawy o VAT wynika, iż właściwym dla niego organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci.

Kiedy przedsiębiorca nie zdąży lub nie zdecyduje się na wyznaczenie zarządcy sukcesyjnego, to jego spadkobiercy powinny pamiętać, że:
•    będą mogli powołać zarządcę sukcesyjnego w terminie 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy,
•    powołanie zarządcy sukcesyjnego wymaga zachowania formy aktu notarialnego,
•    w wyznaczeniu zarządcy sukcesyjnego uczestniczą wszystkie osoby, którym przysługuje udział we współwłasności przedsiębiorstwa w spadku,

Zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia w nazwie - "w spadku."

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać