Szkolenia FRR

ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

Prowadzący Patryk Smęda

ZARZĄD SUKCESYJNY Katowice Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat wchodzącej w życie z dniem 25 listopada 2018 r. ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jak również o możliwościach nowego zawodu zarządcy sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny daje możliwość rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych na rzecz przedsiębiorców oraz ich bardziej kompleksową obsługę.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat wchodzącej w życie z dniem 25 listopada 2018 r. ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jak również o możliwościach nowego zawodu zarządcy sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny daje możliwość rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych na rzecz przedsiębiorców oraz ich bardziej kompleksową obsługę.

Podstawowym celem nowej regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną.

Dodatkowym celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów, konsumentów i innych podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą. W obecnym stanie prawnym, nawet jeżeli po śmierci przedsiębiorcy osobom trzecim formalnie przysługują roszczenia lub uprawnienia związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, możliwość ich wykonania odsuwa się w czasie lub wręcz staje się iluzoryczna. Dzieje się tak choćby dlatego, że krąg osób, do których można kierować roszczenia (np. z tytułu rękojmi lub gwarancji) czy składać oświadczenia, jest przez dłuższy czas nieustalony.

Dzięki kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie w dalszym ciągu generować zyski, zachowane zostaną miejsca pracy, konsumenci będą mogli łatwiej korzystać ze swych uprawnień, regulowane będą zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne, a ponadto zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, budowanego niekiedy osobistymi staraniami przedsiębiorcy i członków jego rodziny przez wiele lat.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • nabycie wiedzy o nowych przepisach dotyczących zarządu sukcesyjnego obowiązujących 25 listopada 2018 r.
 • zobrazowanie roli zarządcy sukcesyjnego poprzez pryzmat jego kompetencji, praw i obowiązków
 • poznanie nowych pojęć i definicji
 • zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
 • skonfrontowanie wprowadzonych zmian w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Adresaci szkolenia:
 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych;
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biur podatkowych, kancelarii prawnych i doradztwa podatkowego;
 • osoby zainteresowane problematyką zarządu sukcesyjnego w Polsce.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Zarząd sukcesyjny
a) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego
b) Zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego
c) Zasady ogólne dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego
d) Stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym
e) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku
f) Decyzje, działalność regulowana i wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów
g) Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej
i) Daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego
j) Odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji
k) Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

2. Zmiany w zakresie prawa prywatnego (materialnego i procesowego)
a) Przedsiębiorstwo w spadku
b) Właściciele przedsiębiorstwa w spadku
c) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego – uwagi wprowadzające
d) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego
e) Czynności zachowawcze
f) Zarząd sukcesyjny
g) Okoliczności powodujące, że zarządca sukcesyjny nie może pełnić swojej funkcji
h) Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego
i) Zmiany w Kodeksie cywilnym
j) Zmiany w zakresie procedury cywilnej
k) Dostęp do środków na rachunku bankowym i rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
l) Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym

3. Zmiany w zakresie prawa administracyjnego
a) Utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych
b) Promesy udzielone przedsiębiorcy
c) Utrzymanie w mocy wpisu do rejestru działalności regulowanej albo innego rejestru
d) Udział zarządcy sukcesyjnego w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
e) Postępowanie egzekucyjne w administracji
f) Ujawnianie informacji o zarządcy sukcesyjnym w CEIDG

4. Zmiany w zakresie prawa pracy
a) Kontynuacja stosunków pracy
b) Porozumienie o kontynuacji stosunku pracy na dotychczasowych zasadach
c) Możliwość powrotu do pracy pracowników po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego (pierwszeństwo w zatrudnieniu)

5. Zarząd sukcesyjny a upadłość
a) Zdolność upadłościowa zmarłego przedsiębiorcy w okresie zarządu sukcesyjnego
b) Niewypłacalność zmarłego przedsiębiorcy w okresie zarządu sukcesyjnego
c) Skutki ogłoszenia upadłości w okresie zarządu sukcesyjnego
d) Skład masy upadłości
e) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez zarządcę sukcesyjnego

6. Zmiany w zakresie prawa podatkowego, opłaty skarbowej i rachunkowości
a) Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik
b) Kontynuacja korzystania z numeru NIP
c) Podatek dochodowy od przedsiębiorstwa w spadku
d) Podatek VAT
e) Akcyza
f) Pozostałe podatki od działalności przedsiębiorstwa w spadku i opłata skarbowa
g) Ordynacja podatkowa
h) Rachunkowość
i) Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:45
- przerwa 15 min
- 11:00 - 12:45
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:30 - 15:15
Smęda
Patryk Smęda

Prawnik, doradca podatkowy (numer wpisu 12110), właściciel firmy TAURUS TAX, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z Krajową Szkołą Skarbowości, autor publikacji podatkowych, w tym bestsellerowych pozycji Testy i Kazusy z cyklu Egzamin na doradcę podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Patryk Smęda

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 449,25 zł netto (449,25 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 23 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 25%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
08.10.2019
1295
Cena
599,00 zł netto -25%
449.25 PLN 449,25 zł netto
449,25 zł brutto
2019-08-23
ocena Przy zgłoszeniu do 23 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 25%.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 7 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 4 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać