Szkolenia FRR

ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

Prowadzący Grzegorz Patek, Patryk Smęda

ZARZĄD SUKCESYJNY Warszawa Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r., jak również o możliwościach nowego zawodu zarządcy sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny daje możliwość rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych na rzecz przedsiębiorców oraz ich bardziej kompleksową obsługę.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r., jak również o możliwościach nowego zawodu zarządcy sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny daje możliwość rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych na rzecz przedsiębiorców oraz ich bardziej kompleksową obsługę.

Podstawowym celem nowej regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną.

Dodatkowym celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów, konsumentów i innych podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą. W obecnym stanie prawnym, nawet jeżeli po śmierci przedsiębiorcy osobom trzecim formalnie przysługują roszczenia lub uprawnienia związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, możliwość ich wykonania odsuwa się w czasie lub wręcz staje się iluzoryczna. Dzieje się tak choćby dlatego, że krąg osób, do których można kierować roszczenia (np. z tytułu rękojmi lub gwarancji) czy składać oświadczenia, jest przez dłuższy czas nieustalony.

Dzięki kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie w dalszym ciągu generować zyski, zachowane zostaną miejsca pracy, konsumenci będą mogli łatwiej korzystać ze swych uprawnień, regulowane będą zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne, a ponadto zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, budowanego niekiedy osobistymi staraniami przedsiębiorcy i członków jego rodziny przez wiele lat.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • nabycie wiedzy o nowych przepisach dotyczących zarządu sukcesyjnego obowiązujących 25 listopada 2018 r.
 • zobrazowanie roli zarządcy sukcesyjnego poprzez pryzmat jego kompetencji, praw i obowiązków
 • poznanie nowych pojęć i definicji
 • zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
 • skonfrontowanie wprowadzonych zmian w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Adresaci szkolenia:
 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych;
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biur podatkowych, kancelarii prawnych i doradztwa podatkowego;
 • osoby zainteresowane problematyką zarządu sukcesyjnego w Polsce.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.


UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Zarząd sukcesyjny
a) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego
b) Zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego
c) Zasady ogólne dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego
d) Stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym
e) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku
f) Decyzje, działalność regulowana i wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów
g) Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej
i) Daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego
j) Odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji
k) Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

2. Zmiany w zakresie prawa prywatnego (materialnego i procesowego)
a) Przedsiębiorstwo w spadku
b) Właściciele przedsiębiorstwa w spadku
c) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego – uwagi wprowadzające
d) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego
e) Czynności zachowawcze
f) Zarząd sukcesyjny
g) Okoliczności powodujące, że zarządca sukcesyjny nie może pełnić swojej funkcji
h) Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego
i) Zmiany w Kodeksie cywilnym
j) Zmiany w zakresie procedury cywilnej
k) Dostęp do środków na rachunku bankowym i rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
l) Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym

3. Zmiany w zakresie prawa administracyjnego
a) Utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych
b) Promesy udzielone przedsiębiorcy
c) Utrzymanie w mocy wpisu do rejestru działalności regulowanej albo innego rejestru
d) Udział zarządcy sukcesyjnego w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
e) Postępowanie egzekucyjne w administracji
f) Ujawnianie informacji o zarządcy sukcesyjnym w CEIDG

4. Zmiany w zakresie prawa pracy
a) Kontynuacja stosunków pracy
b) Porozumienie o kontynuacji stosunku pracy na dotychczasowych zasadach
c) Możliwość powrotu do pracy pracowników po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego (pierwszeństwo w zatrudnieniu)

5. Zarząd sukcesyjny a upadłość
a) Zdolność upadłościowa zmarłego przedsiębiorcy w okresie zarządu sukcesyjnego
b) Niewypłacalność zmarłego przedsiębiorcy w okresie zarządu sukcesyjnego
c) Skutki ogłoszenia upadłości w okresie zarządu sukcesyjnego
d) Skład masy upadłości
e) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez zarządcę sukcesyjnego

6. Zmiany w zakresie prawa podatkowego, opłaty skarbowej i rachunkowości
a) Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik
b) Kontynuacja korzystania z numeru NIP
c) Podatek dochodowy od przedsiębiorstwa w spadku
d) Podatek VAT
e) Akcyza
f) Pozostałe podatki od działalności przedsiębiorstwa w spadku i opłata skarbowa
g) Ordynacja podatkowa
h) Rachunkowość
i) Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:45
- przerwa 15 min
- 11:00 - 12:45
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:30 - 15:15
Patek
Grzegorz Patek

Radca prawny i doradca podatkowy prowadzący samodzielnie kancelarię prawną. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Służbami Podatkowymi na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji skarbowej i podatkowej w tym na stanowisku zastępcy naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego. Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty – doradztwo podatkowe i rachunkowe w Wolters Kluwer Polska. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Grzegorz Patek

Smęda
Patryk Smęda

Prawnik, doradca podatkowy (numer wpisu 12110), właściciel firmy TAURUS TAX, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z Krajową Szkołą Skarbowości, autor publikacji podatkowych, w tym bestsellerowych pozycji Testy i Kazusy z cyklu Egzamin na doradcę podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Patryk Smęda

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 599,00 zł netto (599,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
29.07.2019
1296
Cena
599.00 PLN 599,00 zł netto
599,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 7 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 2 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać