Ułatwienia w składaniu zeznań podatkowych za 2018 r.11-10-2018

W pierwszych dniach października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ustawy o pdof wprowadza zasadę, że Krajowa Administracja Skarbowa (czyli KAS) bez składania wniosku przez podatnika przygotuje mu wypełnione roczne zeznanie podatkowe.

Każdy podatnik będzie mógł:
•    zapoznać się z przygotowanym zeznaniem,
•    zweryfikować przygotowane sprawozdanie,
•    zaakceptować sprawozdanie bez zmian,
•    zmodyfikować sprawozdanie,
•    uzupełnić dane.

Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z nowej formy rozliczenia, nadal będą mogli składać zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego w formie papierowej albo elektronicznej.

Na początku, czyli do rozliczeń za 2018 r. będą dostępne zeznania dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na:
•    formularzu PIT-37
oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych składających zeznanie podatkowe na:
•    formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli składających zeznanie podatkowe na:
•    formularzu PIT-36,
•    formularzu PIT-36L,
•    formularzu PIT-28.


Dorota Andrychowska
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać