Konstytucja dla nauki

10.09.2018 2018-09-10T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/563/konstytucja-dla-nauki
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z przepisami wprowadzającymi ustawę wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 i poz. 1669). Nowa ustawa zakłada, że dążenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie jest szczególnie szlachetną działalnością człowieka.

Konstytucja dla Nauki między innymi:
•    przewiduje mechanizmy ochrony praw studenta,
•    utrzymuje zasadę bezpłatności studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych,
•    zapewnia studentom system pomocy materialnej.

Najistotniejsze zmiany w dotychczasowych przepisach to:
•    w zakresie przedmiotów nieobjętych egzaminami maturalnymi przywrócenie możliwości przeprowadzania przez uczelnie egzaminów wstępnych,
•    zniesienie obowiązku pracy dyplomowej na pierwszym stopniu studiów,
•    jawność recenzji prac dyplomowych,
•    możliwość skreślenia z listy studentów także w przypadku stwierdzenia braku udziału w zajęciach obowiązkowych.

Inne zmiany to przykładowo:
•    uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia wszelkich opłat pobieranych od studentów na cały okres studiów na początku ich trwania. Jeśli w trakcie cyklu kształcenia nałoży na studenta dodatkowe opłaty lub zwiększy wysokość opłat wcześniej ustalonych, będzie mogła zapłacić nawet 50 tys. zł kary,
•    jeżeli uczelnia nie wyda dyplomu w przeciągu trzydziestu dni, będzie jej groziła kara w wysokości 5 tys. zł,
•    władze uczelni będą zobowiązane zapewnić studentce, która jest w ciąży, możliwość indywidualnego toku studiów, a przez pierwszy rok od przyjścia na świat dziecka zarówno ojciec jak i matka będą mogli skorzystać z urlopu od studiów.

Konstytucja dla nauki przyznaje także szerokie uprawnienia samorządu studenckiego.


Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać