Nowelizacja ustawy o KAS08-08-2018

Od 1 marca 2017 roku obowiązują przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), na mocy której skonsolidowano służby celne i skarbowe, a fiskus otrzymał nowe uprawnienia w relacjach z podatnikami. Celem konsolidacji było zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa poprzez skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę Skarbu Państwa (w szczególności: pranie pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT poprzez organizowanie tzw. „karuzel podatkowych”). Głównym narzędziem do walki z oszustwami mają być nowo utworzone urzędy celno skarbowe (UCS), które przejęły zadania realizowane dotychczas przez urzędy kontroli skarbowej i częściowo przez celników.

Mimo iż od reformy upłynęło niewiele ponad rok czasu, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o KAS, zgodnie z którym zmianie mają ulec przepisy dotyczące procedur oraz zakresu zadań KAS.

Projekt przewiduje zwiększenie uprawnień Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych w taki sposób, aby organ ten mógł stosować środki karne i zabezpieczające w zakresie określonym w kodeksie karnym skarbowym, a także wykonywać orzeczenia o przepadku towarów, które podlegają zatrzymaniu lub zajęciu. Ponadto, nowe przepisy mają ułatwić organom łatwiejsze identyfikowanie posiadaczy i pełnomocników rachunków bankowych wykorzystywanych do prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej lub uzyskiwania przychodów z nieujawnionych źródeł.

Proponowane zmiany mają umożliwić m.in. kompleksowe przeprowadzanie spraw bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw, np. Policji. Ma to wpłynąć pozytywnie na ekonomikę prowadzonych spraw poprzez skrócenie czasu trwania postępowań.


Izabela Jośo
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać