Straty z lat ubiegłych mogą być rozliczane w trakcie roku podatkowego05-07-2018

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2018 r. nie odbiega od dotychczasowego stanowiska organów podatkowych, że straty podatkowe mogą być rozliczane w trakcie roku podatkowego, także na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od dowolnego miesiąca roku podatkowego.

Z treści art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. wynika, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku strat podatkowych poniesionych za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 r., podatnicy powinni kierować się treścią art. 6 ustawy nowelizującej m.in. ustawę o PDOP z dnia 27 października 2017 r., z którego wynika, że straty poniesione przez podatników CIT za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 r. podlegają odliczeniu od dochodu stanowiącego sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł, na zasadach dotychczasowych.

Ponadto dyrektor KIS podkreślił, że podatnik może odliczyć stratę podatkową wówczas, gdy osiągnie dochód podatkowy. Jeżeli podatnik osiąga dochód w trakcie trwania roku podatkowego, to osiągnął dochód, który może obniżyć o kwotę straty w odpowiedniej wysokości. Dlatego z odliczeniem straty podatnik nie musi czekać do momentu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże dochód z całego roku podatkowego.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej stwierdził:
"(...) Wnioskodawca może - przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej wysokości odliczenia (50% straty rocznie) i wystąpieniu dochodu pozwalającego na dokonanie tego odliczenia w określonej wysokości - odliczyć poniesioną w poprzednich latach stratę już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych, począwszy od dowolnego miesiąca roku podatkowego. (...)"

Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenia dotyczące podatków dochodowych:
Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT
WarszawaKatowice

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
WarszawaKatowice
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać