Zmiany w opodatkowaniu handlu kryptowalutami

25.06.2018 2018-06-25T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/506/zmiany-w-opodatkowaniu-handlu-kryptowalutami
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania opodatkowania umów od sprzedaży lub zamiany kryptowalut podatkiem PCC.

Zgodnie z założeniami resortu finansów, między 13 lipca 2018 roku, a 30 czerwca 2019 roku transakcje polegające na sprzedaży lub wymianie kryptowalut będą objęte zwolnieniem z obowiązku uiszczania od nich 1% podatku PCC.

Z uzasadnienia projektu wynika, że głównym powodem wprowadzenia nowych regulacji jest ochrona podatnika przed nakładaniem trudnych do wykonania, a czasem wręcz niemożliwych obowiązków uiszczania danin publicznych. Spowodowane to jest specyfiką obrotu wirtualną walutą, która polega na obracaniu prawami majątkowymi (kryptowalutami) poprzez wielokrotne zawieranie umów zakupu, sprzedaży oraz zamiany. Zdaniem Fiskusa stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.

Podmioty zajmujące się obrotem kryptowalutami niejednokrotnie dokonują nawet do kilkuset transakcji. W praktyce może to doprowadzić do sytuacji, w której podatnik musiałby wypełnić kilkaset deklaracji PCC-3 i od każdej transakcji zapłacić podatek. Mogłoby się więc zdarzyć, że grając na giełdzie kryptowalutowej łączna kwota podatku od poszczególnych transakcji będzie wielokrotnie wyższa od łącznie zarobionej kwoty na obrocie wirtualną walutą.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij