Ankiety Ministerstwa Finansów dotyczące przepisów o rachunkowości13-06-2018

Na stronie internetowej www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów udostępniło dwie ankiety odnoszące się do przepisów o rachunkowości.

Pierwsza ankieta dostępna do dnia 21 czerwca 2018 r. jest skierowana do osób zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub sporządzaniem czy badaniem sprawozdań finansowych.
Można udzielać odpowiedzi na pytania w niej zawarte oraz zgłaszać własne propozycje, które będą brane pod uwagę przy opracowywaniu zmian do ustawy o rachunkowości.

Ankietą objęto obszary w oparciu o postulaty zgłaszane przez członków Komitetu Standardów Rachunkowości a dotyczą one między innymi:
•    prowadzenia ksiąg rachunkowych,
•    inwentaryzacji,
•    wyceny aktywów i pasywów,
•    zakresu informacyjnego sprawozdań finansowych.

Druga ankieta będzie dostępna do 22 czerwca 2018 r. Została opracowana przez Komisję Europejską w celu konsultacji w sprawie sprawozdawczości spółek.

Pytania w niej zawarte dotyczą między innymi oceny funkcjonowania unijnych przepisów, takich jak:
•    dyrektywa w sprawie rachunkowości,
•    rozporządzenie w sprawie stosowania standardów MSR/MSSF,
•    dyrektywa w sprawie przejrzystości,
•    dyrektywy dotyczące sprawozdawczości banków oraz ubezpieczycieli,
•    dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych,
•    sprawozdawczość na temat płatności na rzecz administracji publicznych,
•    raportowanie zintegrowane oraz digitalizacja sprawozdawczości.

Istnieje również możliwość bezpośredniego wypełnienia ankiety on-line na stronie Komisji Europejskiej - w terminie do 21 lipca 2018 r.


Zachęcamy Państwa do zabrania głosu i przekazania swoich opinii do Ministerstwa.

Dorota Andrychowska
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać