Nowe deklaracje dla podatku dochodowego od osób prawnych14-05-2018

W związku ze zmianami od stycznia 2018 roku w podatku dochodowym od osób prawnych nastąpiła konieczność wprowadzenia nowych deklaracji dla podatku CIT.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się na początku maja projekt (z 27 kwietnia 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ten zawiera nowe wzory następujących deklaracji, zeznań, oświadczenia i informacji wraz z objaśnieniami, co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania.

Rozporządzenie wprowadzi nowe wzory formularzy CIT/8S oraz CIT/8SP dotyczących przedstawienia informacji o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Formularz CIT/MIT będzie natomiast składany przez podatników obowiązanych do zapłaty tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu (dzierżawy itp.) budynków.

Formularz CIT-8AB złożą podatkowe grupy kapitałowe. Formularz CIT-PGK będzie natomiast dotyczył przedstawienia informacji o wysokości dochodu przez poszczególne spółki tworzące PGK.

Nowe wzory deklaracji mają być stosowane do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r.
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać