Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Szkła kontaktowe dla pracownika mogą stanowić koszt podatkowy u pracodawcy11-09-2017

A co z podatkiem VAT na zakup okularów czy soczewek?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.33.2017.2.MS stanął na stanowisku, że w przypadku pracowników użytkujących monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić szkła korygujące wzrok. W jakiej formie będą- czy w formie okularów korekcyjnych czy też soczewek kontaktowych, określone jest przez pracodawcę - zgodnie z zaleceniem lekarza będącym wynikiem badania okulistycznego w ramach profilaktyki medycyny pracy. Z uwagi na ustawowy obowiązek zapewnienia przez pracodawcę tych świadczeń należy uznać, że wydatki na ich realizację – zarówno szkieł okularowych jak i soczewek (szkieł) kontaktowych - mają charakter tzw. kosztów pracowniczych, tym samym można je uznać za koszt podatkowy u pracodawcy. Przychód uzyskany przez pracownika w związku z zakupem okularów jest wolny od podatku dochodowego, pod warunkiem, że badania okulistyczne wskazują konieczność stosowania okularów korygujących przy pracy z komputerem.

Jeśli chodzi o podatek VAT to ostatnio wydane interpretacje nie pozwalają pracodawcom na odliczenie podatku VAT od faktur wystawionych na firmę za okulary kupione dla pracownika, gdyż prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi. Pracodawca może odliczyć VAT z faktury zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika tylko wówczas, gdy staje się właścicielem tych okularów, a pracownik będzie wykorzystywał okulary wyłącznie w pracy.

Autor: Izabela Jośko
kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać