Autozapis do PPK w 2023 roku

25.01.2023 2023-01-25T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1387/autozapis-do-ppk-w-2023-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Każdy podmiot zatrudniający (pracodawca) zobowiązany jest co 4 lata ponowić zapis do PPK w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 r., a terminy autozapisu są stałe dla wszystkich podmiotów zatrudniających (pracodawców), niezależnie od daty wdrożenia PPK.

Ponowny autozapis w 2023 roku dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, przy czym nie ma tutaj znaczenia, czy deklarację złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, czy też zrezygnowały w trakcie oszczędzania w programie.

Autozapis w 2023 r. nie dotyczy osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55 rok życia, ponieważ pracodawca będzie mógł "wpisać" je do PPK czy też wznowić naliczanie wpłat do PPK wyłącznie na ich wniosek. Z kolei osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat, nie mogą być zapisane do PPK.

 Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować (z przepisów nie wynika w jakiej formie należy dokonać takiego powiadomienia) o ponownym zapisie do PPK każdą osobę objętą autozapisem, czyli:

  • osobę zatrudnioną, która złożyła taką deklarację o rezygnacji przed zawarciem w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK,
  • uczestnika PPK, który złożył taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK.

Pracodawca będzie miał obowiązek od 1 kwietnia 2023 r. dokonywać wpłat na PPK za osoby, które wcześniej zrezygnowały z PPK, chyba że do tego dnia złożą deklarację w zakresie rezygnacji, natomiast ponowną deklarację dotyczącą rezygnacji można będzie złożyć najwcześniej w dniu 1 marca 2023 r.

Obecnie złożone deklaracje w sprawie rezygnacji z uczestnictwa w PPK czy odprowadzania wpłat są wiążące dla podmiotu zatrudniającego do końca lutego 2023 r.

Podsumowując - sposób zapisu do PPK zależy od wieku osoby zatrudnionej:

  • 18-55 lat - zapis automatyczny, chyba że osoba zatrudniona przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • 55-70 lat - na wniosek (taka osoba zatrudniona musi złożyć wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK),
  • 70 lat i więcej – nie ma możliwości przystąpienia do PPK.

Należy pamiętać, że pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. Jeżeli pracownik nie chce należeć do PPK, to musi złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Autozapis dotyczy tylko osób pomiędzy 18 a 55 rokiem życia.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij