Nowe formularze PIT od 2023 r.

02.12.2022 2022-12-02T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1366/nowe-formularze-pit-od-2023-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Konieczność publikacji nowych wzorów formularzy PIT jest wynikiem zmian przepisów wprowadzonych ustawą zmieniającą z dnia 9 czerwca 2022 r. (Polski Ład 2.0.).

Dostępne są już nowe wzory formularzy, mających wpływ na obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku (nowe formularze będą miały zastosowanie do dochodów/przychodów uzyskanych od tego dnia):

Od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywał nowy PIT-2(9) - formularz zawierający oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Co bardzo istotne w porównaniu z bieżącą wersją, zakres formularza został znacznie rozszerzony.  Aktualnie oświadczenie PIT-2 pracownicy jako osoby pozostające w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy składają płatnikowi, czyli zakładowi pracy tylko w celu pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Od 1 stycznia 2023 r. formularz PIT-2 będzie służył również w innych sprawach związanych z obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Oświadczenia i wnioski złożone według nowego wzoru formularza będą składane przez podatnika, jeśli nie złoży on oświadczeń i wniosków w inny sposób wskazany przez płatnika, który może wyznaczyć inny sposób przyjmowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. Od 1 stycznia 2023 r. za pomocą PIT-2(9) podatnik będzie mógł złożyć płatnikowi oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą a ponadto będzie wskazywał, jaką część kwoty zmniejszającej płatnik będzie stosował, tj.:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) albo
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 150 zł), albo
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 100 zł).

Łączna kwota pomniejszenia zastosowana przez wszystkich płatników w miesiącu nie będzie mogła przekroczyć 1/12 kwoty zmniejszającej, czyli 300 zł, natomiast takie oświadczenie będzie się składało nie tylko zakładowi pracy, ale również płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF (czyli zleceniodawcy lub zamawiającemu dzieło).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij