Nowy wzór formularza PIT-40A11A(21)

04.08.2022 2022-08-04T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1316/nowy-wzor-formularza-pit-40a11a21
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Nowy wzór formularza PIT-40A11A(21) uwzględnia zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku lub mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia (również wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw - tzw. Polski Ład 2.0.).

Formularz PIT-40A/11A to ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Składany jest przez organ rentowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – urzędowi skarbowemu, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – podatnikowi.

Nowy wzór PIT-40A/11A został zmodyfikowany przede wszystkim pod kątem stosowania przez organy rentowe zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 pkt 148, art. 152–154 ustawy o pdof) czyli:

 • zwolnienia dla młodych,
 • ulgi na powrót,
 • zwolnienia dla rodzin 4+,
 • ulgi dla pracujących seniorów

w odniesieniu do wypłacanych zasiłków macierzyńskich.

 W części D DOCHODY PODATNIKA ORAZ ZALICZKI NA PODATEK - dotychczasową część dotyczącą zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zastąpiono dwoma nowymi, pierwsza dotyczy zasiłków macierzyńskich z podziałem na:

 • otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia,
 • otrzymane przez kobietę po ukończeniu 60. roku życia albo mężczyznę po ukończeniu 65. roku życia,
 • pozostałe.

W sytuacji, gdy w trakcie roku od zasiłku macierzyńskiego organ rentowy pobrał/pobierze zaliczkę na pdof, to kwotę tego zasiłku wykaże właśnie w tej części. Natomiast w sytuacji gdy zgodnie z wnioskiem podatnika organ rentowy stosował zwolnienia w trakcie roku, kwotę przychodów objętych tymi zwolnieniami wykaże w części E INFORMACJA O PRZYCHODACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU - zasiłki macierzyńskie z podziałem na:

 • otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia,
 • otrzymane przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • otrzymane przez podatnika posiadającego co najmniej czworo dzieci,
 • otrzymane przez kobietę po ukończeniu 60. roku życia albo mężczyznę po ukończenia 65. roku życia.

PIT-40A/11A

PIT-40A/11A

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij