Zmiana firmy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową a spis z natury

02.08.2022 2022-08-02T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1315/zmiana-firmy-opodatkowania-z-ryczaltu-na-skale-podatkowa-a-spis-z-natury
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Obowiązek sporządzenia spisu z natury mają podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, nie sporządzają go natomiast obowiązkowo tzw. ryczałtowcy.

Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu wprowadziła możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów za 2022 r. z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową. Decydując się na taki krok „ryczałtowcy” mają dwie możliwości:

  • mogą przejść na skalę podatkową w trakcie roku, czyli od 1 lipca 2022 lub
  • mogą przejść na skalę podatkową dopiero po zakończeniu 2022 roku.

Podatnicy, którzy zdecydowali lub zdecydują się przejść z ryczałtu na skalę podatkową, muszą zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (niektórzy za cały rok "wstecz").

Przepisy Polskiego Ładu 2.0 nie wprowadziły szczególnych regulacji co do obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku, gdy zmiana formy opodatkowania (z ryczałtu na skalę podatkową) następuje w trakcie roku, czyli od 1 lipca 2022 roku. Na pewno należy mieć na uwadze § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który wskazuje na konieczność sporządzenia spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania podatku na podstawie ustawy o ryczałcie. Co prawda w tym przypadku nie mamy do czynienia z typową utratą prawa do ryczałtu, niemniej także w tej sytuacji wspomniane regulacje powinny mieć zastosowanie - po dobrowolnym przejściu na skalę podatkową.

Podatnicy, którzy zdecydują się "przejść" z ryczałtu na skalę podatkową od 1 lipca 2022 r., muszą złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Podatnik na dzień „przejścia” (czyli 1 lipca br.) powinien sporządzić również spis z natury, który poprzez tzw. różnice remanentowe wpłynie na dochód podatkowy.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia - spisem z natury obejmuje się towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady.

Z kolei w sytuacji, gdy podatnik zmieni formę opodatkowania dochodów uzyskanych w 2022 r. dopiero po zakończeniu roku (o takiej zmianie podatnicy będą informowali dopiero po zakończeniu 2022 roku, w zeznaniu PIT-36/PIT-36S składanym do 2 maja 2023 r. - ponieważ 30.04.2023 r. przypada w niedzielę) nie będzie (jako ryczałtowiec) zobowiązany do sporządzania spisu z natury (chyba, że zmienią się przepisy).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij