Terminy rozliczeń składek ZUS w 2022 roku

01.12.2021 2021-12-01T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1216/terminy-rozliczen-skladek-zus-w-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości

W obecnym stanie prawnym, dokumenty rozliczeniowe ZUS płatnicy przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za dany miesiąc kalendarzowy w następujący sposób:

 • nie później niż do 5go dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • nie później niż do 10go dnia następnego miesiąca - gdy płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie,
 • nie później niż do 15go dnia następnego miesiąca - jeśli płatnik opłaca je także za inne osoby ubezpieczone (taki sam termin przewidziany jest dla wspólnika spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.),

W w/w terminach płatnicy są również zobowiązani opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS.

Natomiast za okresy począwszy od stycznia 2022 r. dokumenty rozliczeniowe ZUS płatnicy będą przekazywać w następujący sposób:

 • nie później niż do 5go dnia następnego miesiąca – mają rozliczać się z ZUS jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • nie później niż do 15go dnia następnego miesiąca – mają rozliczać się z ZUS płatnicy składek posiadających osobowość prawną, czyli:
  • spółki kapitałowe,
  • spółdzielnie,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • uczelnie wyższe,
 • nie później niż do 20go następnego miesiąca – mają rozliczyć się wszyscy pozostali płatnicy składek, czyli:
  • osoby opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
  • przedsiębiorcy,
  • inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych,
  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki partnerskie,
  • spółki komandytowo-akcyjne.

Od 2022 r. zostanie zlikwidowany termin 10. dzień następnego miesiąca (składki opłacane za siebie).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij