Składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o.

26.11.2021 2021-11-26T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1215/skladka-zdrowotna-wspolnikow-spolek-komandytowych-i-jednoosobowych-spolek-z-oo
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Tzw. Polski Ład wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach naliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zasadniczo będą oni opłacali składkę zdrowotną od dochodu z działalności gospodarczej.

Składkę zdrowotną od dochodu z działalności gospodarczej będą opłacały osoby prowadzące pozarolniczą działalność opodatkowaną w 2022 roku:

 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • stawką 5% właściwą dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Wysokość składki zdrowotnej będzie wynosić:

 • 9 % dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej,
 • 4,9% dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy.

Ponadto będzie też obowiązywała miesięczna minimalna wysokość składki zdrowotnej, która będzie liczona od podstawy wymiaru stanowiącej kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, co w 2022 roku stanowi 3.010 zł x 9% = 270,90 zł.

W/w zasady dotyczą:

 • osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
 • wspólników spółek cywilnych,
 • jawnych spółek jawnych,
 • wspólników spółek partnerskich.

Taki sposób naliczania składki zdrowotnej nie będzie zastosowany wobec:

 • wspólników spółek komandytowych,
 • wspólników jednoosobowych spółek z o.o.

Z nowych przepisów wynika, że tacy wspólnicy będą opłacali składkę zdrowotną:

 • od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
 • natomiast wyliczona składka ma obowiązywać w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij