Najważniejsze zmiany w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

21.07.2021 2021-07-21T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1165/najwazniejsze-zmiany-w-jpkvat-od-1-lipca-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2021 r. wprowadzono zmiany w zakresie szczegółowego zakresu danych zawartych w JPK_VAT.
Od 1 lipca 2021 r. w JPK_VAT:
•    zlikwidowano oznaczenie "MPP" stosowane dotychczas w JPK_VAT zarówno w ewidencji sprzedaży, jak i zakupu,
•    stwierdzono, że paragony fiskalne do kwoty 450 zł uznane za faktury uproszczone (zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT) ujmuje się w JPK_VAT zbiorczo (w ramach raportu fiskalnego),
•    stwierdzono, że faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość (wystawiane w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami) wykazuje się w JPK_VAT zbiorczo (w ramach raportu fiskalnego lub zbiorczego zestawienia, jeżeli nie są ujmowane w kasie),
•    stwierdzono, że zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT (tj. dokonywane przez nabywcę korekty "in minus") może być wykazane w ewidencji JPK_VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego oznaczonego "WEW", jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania tej ewidencji w formie JPK_VAT,
•    stwierdzono, że w ewidencji zakupu JPK_VAT w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji podaje się imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera,
•    stwierdzono, że oznaczeń GTU nie stosuje się do czynności wykazywanych w JPK_VAT na podstawie dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących (z oznaczeniem "RO") oraz dokumentu wewnętrznego (z oznaczeniem "WEW"),
•    stwierdzono, że oznaczeń procedur (np. "TP", "MR_UZ") nie stosuje się do czynności wykazywanych w ewidencji na podstawie zbiorczego dokumentu wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących, oznaczonego "RO", oznaczenia "TP" nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Ponadto do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się "poprzednie" zasady wypełniania JPK_VAT.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij