Podpisanie sprawozdania finansowego przez biuro rachunkowe

14.05.2021 2021-05-14T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1135/podpisanie-sprawozdania-finansowego-przez-biuro-rachunkowe
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują wprost jakie informacje mają być widoczne w kwalifikowanym podpisie elektronicznym złożonym pod sprawozdaniem finansowym
Z przepisów art. 52 ust. 2 ustawy wynika, że sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki (a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu).

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, dlatego zasady oraz tryb powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny wynikać z dokumentów wewnętrznych w danej jednostce. W przypadku gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono biuru rachunkowemu - z umowy pomiędzy biurem a daną jednostką powinno wynikać kto jest osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg (może to być właściciel, ale także pracownik biura rachunkowego).

Jeśli jednostka zleciła prowadzenie swoich ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego jednostce (przedsiębiorcy) zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (czyli biuru rachunkowemu), to sprawozdanie finansowe - oprócz kierownika jednostki - podpisuje osoba, która jest uprawniona do reprezentowania właśnie tego biura rachunkowego. W takim przypadku pod sprawozdaniem finansowym powinna podpisać się osoba reprezentująca biuro rachunkowe (przedsiębiorcę), więc dane tej osoby powinny znaleźć się w elektronicznym podpisie kwalifikowanym.

Należy mieć na uwadze, że istnieją dwa rodzaje podpisu elektronicznego:
•    certyfikat osobisty - certyfikat z danymi osoby fizycznej (podpis uniwersalny) zawierający imię, nazwisko oraz PESEL subskrybenta. Jest to podpis najbardziej wszechstronny ponieważ może być wykorzystywany w kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym np. z ZUS czy US) oraz w relacjach biznesowych (osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do certyfikatu - oczywiście jeśli zakres uprawnień danej osoby fizycznej wynika bezpośrednio z przepisów),
•    certyfikat firmowy - certyfikat z danymi osoby fizycznej (reprezentującej firmę lub dany podmiot) i danymi organizacji (podpis profesjonalny lub z dodatkowymi danymi) zawierający oprócz danych osobowych wnioskodawcy dodatkowo dane firmy i ewentualnie stanowisko wnioskodawcy. Taki podpis może być wykorzystywany w kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym np. z ZUS i US) oraz w relacjach biznesowych (natomiast osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z reprezentowania podmiotu).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij