Szkolenia FRR

ROZLICZANIE TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH

Prowadzący Anna Janczewska

Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe coraz częściej występują w obrocie gospodarczym. Transakcje te sprawiają podatnikom jednak szereg problemów w zakresie ich rozliczenia. Na szkoleniu postaramy się odpowiedzieć jak prawidłowo rozliczyć transakcje trójstronne i łańcuchowe. W trakcie szkolenia dowiemy się jak powyższe transakcje dokumentować. Transakcje zostaną przedstawione na tle różnych rodzajów transakcji np. WNT, Eksportu, Importu. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane liczne przykłady. Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił prawidłowo transakcje trójstronne i łańcuchowe.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe coraz częściej występują w obrocie gospodarczym Transakcje te sprawiają podatnikom jednak szereg problemów w zakresie ich rozliczenia.
Na szkoleniu postaramy się odpowiedzieć jak prawidłowo rozliczyć transakcje trójstronne i łańcuchowe. W trakcie szkolenia dowiemy się jak powyższe transakcje dokumentować.
Transakcje zostaną przedstawione na tle różnych rodzajów transakcji np. WNT, Eksportu, Importu. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane liczne przykłady
Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił prawidłowo transakcje trójstronne i łańcuchowe.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • przypomnienie zasad opodatkowania transakcji zagranicznych
 • aktualizacja wiedzy dot. rozpoznania miejsca dokonania dostawy
 • usystematyzowanie wiedzy na temat transakcji łańcuchowych i trójstronnych
 • poznanie problemów związanych z rozliczaniem transakcji łańcuchowych i trójstronnych
 • metody dokumentowania transakcji trójstronnych i łańcuchowych
 • wskazanie aspektów, które powodują ewentualne ryzyko podatkowe przy transakcjach trójstronnych i łańcuchowych
 • przegląd interpretacji podatkowych i wyroków związanych z powyższymi transakcjami
 • przykłady praktyczne i liczne studia przypadków
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Adresaci szkolenia:
 • podatnicy (właściciele firm) dokonujący transakcji trójstronnych i łańcuchowych
 • główni księgowi oraz osoby aspirujące do objęcia stanowiska głównego księgowego
 • doradcy podatkowi i specjaliści ds. podatkowych
 • właściciele biur rachunkowych
 • samodzielni księgowi oraz asystencji księgowi
 • pracownicy działu księgowości i podatkowego
 • osoby pragnące zaktualizować i zgłębić wiedzę na temat transakcji trójstronnych i łańcuchowych

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Zasady opodatkowania transakcji zagranicznych:
1. Jak określamy miejsca dokonania dostawy towarów,
2. Procedura opodatkowania towarów wysyłanych, towarów niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
3. Omówienie opodatkowania sprzedaż wysyłkowa,
4. Omówienie reguł INCONTERMS 2000 oraz 2010 i ich wpływ na moment dostawy
5. Najczęściej popełnianie błędy przy regułach INCONTERMS
6. Rozliczenie transakcji przez podatnika (deklaracje)

II. Jak określamy miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:
1. Wpływ warunków dostawy na określenie miejsca dostawy towarów,
2. Szczególne określenia miejsca dostawy dla:
• towarów transportowanych,
• towarów nietransportowanych,
• dostaw połączonych z montażem,
• transakcji WNT

III. Transakcje trójstronne - VAT
1. Podmioty biorące udział w transakcji,
2. Obowiązki rejestracyjne podmiotów biorących udział w transakcji,
3. Na czym polega procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcjach trójstronnej
4. Określenie miejsca dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnych
5. Miejsce podmiotu polskiego w transakcji a wpływ na jej rozliczenie
6. Dokumentowanie transakcji trójstronnej uproszczonej
7. Jak wykazujemy transakcję trójstronną uproszczoną deklaracji VAT

IV. Transakcje łańcuchowe - VAT
1. Określenie podmiotów biorących udział w transakcji
2. Obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji
3. Ustalanie miejsca świadczenia w przypadku transakcji łańcuchowych
4. Transakcja ruchoma i transakcja nieruchoma
5. Transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych
6. Transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów
7. Transakcje łańcuchowe związane z importem towarów
8. Dokumentowanie transakcji łańcuchowej
9. Rozliczenie transakcji łańcuchowej w deklaracjach

V. Omówienie różnic pomiędzy transakcją łańcuchową, a transakcją trójstronną.

VI. Przykłady

VII. Pytania i odpowiedzi

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Janczewska
Anna Janczewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność prawo podatkowe) oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat Specjalisty ds. rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych. Absolwentka kursów organizowanych na wydziale ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie: analizy sprawozdań finansowych, zaawansowanej analizy sprawozdań finansowych obejmującej studium przypadku, oceny projektów inwestycyjnych i optymalizacji podatkowej. Praktyk z przeszło 15 letnim doświadczeniem w branży księgowości, prawa i doradztwa podatkowego. Zdobywała doświadczenie zawodowe pracując jako księgowa w biurze rachunkowym, prawnik w kancelarii prawnej, a następnie jako doradca podatkowy w uznanych spółkach doradztwa podatkowego oraz jako wewnętrzny doradca podatkowy Spółki akcyjnej odpowiedzialny za politykę podatkową grupy kapitałowej. Przez wiele lat związana z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik w zakresie obsługi postępowań podatkowych, egzekucyjnych i sądowo administracyjnych oraz jako audytor podatkowy. Uczestniczyła w pracach komisji legislacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Redaktor prowadząca książek o tematyce podatkowej, w tym „Odpowiedzi na pytania na doradcę podatkowego”. Autorka materiałów szkoleniowych dla Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego, w tym m. in. Komentarza do podatku od towarów i usług, Komentarza do Ordynacji podatkowej, Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych, Komentarza do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, Komentarza do deklaracji podatkowych VAT z 2004 r., książki „Nowy podatek od towarów i usług – od maja 2004 r.” oraz „VAT 2006 – Aktualne problemy, Kierunek zmian”, autorka artykułów publikowanych w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych oraz w wydawnictwach Inforu. Doświadczony wykładowca tematyki podatkowej, w tym również w zakresie szkoleń podatkowych dla spółek prowadzących outsourcing księgowo-podatkowy. Autorka m. in. szkoleń podatkowych dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz szkoleń dla doradców podatkowych i księgowych w zakresie przepisów o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Anna Janczewska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
1253
Cena
499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać