Podwyższenie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku

18.08.2023 2023-08-18T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1472/podwyzszenie-limitu-uprawniajacego-do-opodatkowania-w-formie-ryczaltu-ewidencjonowanego-w-2024-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Projekt ustawy zakłada podwyższenie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego z 2.000.000 euro do 3.000.000 euro.

Obecnie prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają podatnicy (kontynuujący działalność), będący m.in. wspólnikami spółki cywilnej, których suma przychodów wszystkich wspólników z tej działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

O wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania. W tym celu składa pisemne oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki ww. oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dokonany wybór ww. formy opodatkowania dotyczy także lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w ustawowym terminie złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego.

Sposób prowadzenia ewidencji przychodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ww. ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. poz. 2414).

Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów według wzoru określonego w załączniku do tego rozporządzenia.

Podatnicy PIT, w tym również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, podatek dochodowy wpłacają na indywidualny rachunek podatkowy.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły