Szkolenia FRR

RÓŻNICE RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE

Prowadzący Rafał Kusy

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na poznanie m.in. metod kalkulacji wyników finansowych, wyceny aktywów i pasywów, kalkulacji rachunku przepływów pieniężnych, a także pozwoli zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie metod wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przyswojenie zagadnienia rachunkowości przedsiębiorstw,
 • poznanie m.in. metod kalkulacji wyników finansowych, wyceny aktywów i pasywów, kalkulacji rachunku przepływów pieniężnych,
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie metod wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie:
 • organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie,
 • konstrukcji i analizy rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych,
 • metod podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, a także pracowników strategicznych firmy oraz osób, które potrzebują uzyskać wiedzę na temat rachunkowości finansowej oraz zarządczej. Polecane jest wszystkim osobom chcącym pogłębić wiedzę na temat podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
____________________________________________________________
To szkolenie jest modułem Akademii Controllingu >>>

Zobacz także pozostałe moduły akademii controllingu:
Budżetowanie i metody kontroli realizacji budżetu >>>
Skuteczny controlling biznesowy i finansowy >>>
Controlling a skuteczne zarządzanie strategiczne >>>
 1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa:
  • podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
  • organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • wpływ operacji gospodarczych na majątek firmy,
  • przychody, koszty, wynik finansowy,
  • obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
  • konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia i pośrednia,
  • współpraca analityka finansowego z działem księgowym.

 2. Rachunkowość i sprawozdawczość zarządcza:
  • funkcje i rola rachunkowości zarządczej,
  • klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych,
  • rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy RZiS,
  • analiza koszt - wolumen - zysk,
  • decyzje krótkoterminowe.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
19.08.2019 - 20.08.2019
672
Cena
1199.00 PLN 1199,00 zł netto
1199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 14 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać