Szkolenia FRR

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Prowadzący Barbara Dąbrowska

Szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe PPK w Warszawie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to forma dodatkowego oszczędzania organizowanego przez pracodawcę dla swoich pracowników we współpracy z zewnętrznym podmiotem zarządzającym – instytucją finansową. Jest tworzony w celu zbierania oszczędności przez pracownika z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku. PPK jest tworzone przez pracodawcę, ale prowadzone razem instytucją finansową. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo w lipcu 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładami z życia w zakresie zawierania umów na prowadzenie i zarządzanie oraz obsługę Pracowniczych Programów Kapitałowych przez pracodawców od lipca 2019r.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wiedzę na temat Pracowniczych Programów Kapitałowych, które zaczną realnie funkcjonować u pracodawców od lipca 2019r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zasadach tworzenia, funkcjonowania, dokonywania wpłat i wypłat jak również kosztów zarządzania PPK,
 • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie PPK oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • menedżerowie personalni,
 • kadra kierownicza i zarządzająca,
 • pracodawcy, właściciele firm,
 • wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem PPK, w tym pracujące w firmach konsultingowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Definicja Pracowniczych Programów Kapitałowych

2. Pracownicze Programy Kapitałowe dobrowolne a może jednak obowiązkowe ?

3. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

4. Zawieranie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK

5. Definicja okresu zatrudnienia wpływająca na obowiązki pracodawcy w zakresie zaproponowania gromadzenia środków w PPK

6. Wpłaty dokonywane do PPK przez pracownika i pracodawcę

7. Dopłaty roczne do PPK – czy zawsze możliwe do otrzymania

8. Koszty zarządzania PPK – stałe czy zmienne ?

9. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

10. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

11. Portal PPK – sprawdzanie poziomu zgromadzonych środków

12. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

13. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

14. Wspólne fundusze małżonków

15. Łączenie i likwidacja funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami

16. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wpłata, wypłata transferowa i zwrot

17. Przepisy karne w odniesieniu do działań pracodawcy

18. Pytania i odpowiedzi prowadzącego

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 424,15 zł netto (424,15 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 15%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • poczęstunek
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

 • super Nowość
Data szkolenia
26.06.2019
Kolejne edycje
18.07.2019
1363
Cena
499,00 zł netto -15%
424.15 PLN 424,15 zł netto
424,15 zł brutto
2019-06-18
ocena Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 15%.
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać