Szkolenia FRR

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Tryb dzienny
Prowadzący Rafał Kusy

Cash pooling szkolenie Warszawa Cash pooling jest metodą zarządzania płynnością finansową w obrębie grupy kapitałowej. Mimo wielu korzyści wciąż jest metodą mało popularną i rzadko stosowaną. Zastosowanie tej metody pozawala na wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. Grupa może zyskać silniejszą pozycję negocjacyjną, wyższą wiarygodność kredytową, bardziej efektywnie wykorzystywać środki pieniężne i obniżyć koszty odsetkowe. Metoda cash pooling jest zwolniona z VAT, jednocześnie nie jest umową pożyczki, dzięki czemu nie podlega opodatkowaniu.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu opisu metodyki cash pooling jako metody zarządzania płynnością w grupach kapitałowych. Zajęcia będą odbywać się w formie interaktywnych warsztatów, podczas których Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod cash pooling jak i zapoznają się z konkretnymi sposobami negocjowania tej procedury z bankami.

Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy. Elementy prezentacji pojawiają się na początku zajęć i przed każdym zagadnieniem. Po krótkiej prezentacji następują przykłady, ćwiczenia i analizy przypadków. Cele szkolenia realizowane są głównie w trakcie ćwiczeń i zadań.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z teoretycznymi podstawami wykorzystania poszczególnych metod cash pooling
 • zapoznanie się z konkretnymi sposobami negocjowania procedury cash pooling z bankami
 • nabycie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania cash pooling
 • nabycie umiejętności prezentacji cash poolingu jako techniki optymalizacji wyniku finansowego grupy
 • nabycie wiedzy z zakresu zarządzania przepływami pieniężnymi w kontekście rachunków bankowych
 • zapoznanie się z możliwymi zagrożeniami prawnymi, księgowymi i podatkowymi

Adresaci szkolenia:
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • przedstawiciele grup kapitałowych
 • pracownicy banków
 • osoby zarządzające Cash flow

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Cash pooling – zasady i charakterystyka
 • Przedmiot cash poolingu i cel gospodarczy
 • Główne modele produktu cash pooling
 • Konstrukcja prawna – elementy i ich zależności
 • Kontraktowa podstawa prawna cash poolingu
 • Podmioty struktury

II. Czynności w ramach cash poolingu – zakres i relacje
 • Czynności usługowe banku
 • Cash pooling rzeczywisty
 • Cash pooling zwrotny – zwroty środków dokonywane na bazie dziennej
 • Cash pooling bezzwrotny – zwroty dokonywane na żądanie
 • Cash poolingu wirtualny
 • Oprocentowanie w cash poolingu
 • Czynności agenta
 • Instrumenty bankowe w ramach cash poolingu
 • Cash pooling trans graniczny

III. Zakończenie cash poolingu
 • Zakończenie cash poolingu
 • Cash pooling a inne relacje kontraktowe uczestników: umowy handlowe, umowy rachunków bankowych, tzw. umowy finansowe
 • Upadłość uczestnika cash poolingu
 • Cash pooling a upadłość banku lub ograniczenie jego działalności
 • Rola Banku w umowie cash poolingu

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
29.06.2020
1208
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij