Szkolenia FRR

REWIZJA I WYCENA SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ – TEMATY ZAAWANSOWANE – WEEKENDOWO

Tryb weekendowy
Prowadzący Justyna Bartela

- Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego tematy z punktu widzenia pracy również biegłego rewidenta, wskazując kluczowe obszary ryzyka i nieprawidłowości w jednostkowych sprawozdaniach jednostek.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Szkolenie jest częścią kursu DYPLOMOWANY KSIĘGOWY.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Adresaci szkolenia:
  • doświadczeni pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
  • kandydaci na biegłych rewidentów

Cel edukacyjny:
Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego tematy z punktu widzenia pracy również biegłego rewidenta, wskazując kluczowe obszary ryzyka i nieprawidłowości w jednostkowych sprawozdaniach jednostek.

Cel biznesowy:
szkolenie na wielu przykładach praktycznych pokazuje błędy wykazywane przez jednostki przy przygotowaniu sprawozdań finansowych ucząc prawidłowych zasad prezentacji i wyceny kluczowych obszarów ujętych w bilansie oraz zasad prezentacji w rachunku zysków i strat poszczególnych segmentów przychodów i kosztów z punktu widzenia audytowego.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
  • Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Program szkolenia:
1. Ustalanie wartości bieżącej i bilansowej wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, rzeczowych aktywów obrotowych, należności i rozliczeń międzyokresowych z uwzględnieniem utraty wartości
2. Badanie i Skutki podatkowe wyceny składników działalności operacyjnej
3. Wprowadzenie do instrumentów finansowych – klasyfikacja i reklasyfikacj
4. Nieruchomości inwestycyjne – zasady wyceny wstępnej z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego, wycena bilansowa z uwzględnieniem utraty wartości aktywów
5. Kapitały własne i fundusze własne – ich związek z formą organizacyjno-prawną, skutki podatkowe podwyższenia i wycofania udziałów
6. Zobowiązania i fundusze specjalne – zasady wyceny, ujmowania i prezentacji
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – ujmowanie i prezentacja
8. Prawidłowe zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym i ujawnienia w informacji dodatkowej
9. Badanie wielkości przychodów i kosztów jednostki

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 650,00 zł netto (650,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • poczęstunek
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
08.11.2020
1100
Cena
650.00 PLN 650,00 zł netto
650,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 9 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb weekendowy
numer edycji Numer edycji: 2 edycja
Opiekun szkolenia
Magdalena Skaźnik
Magdalena Skaźnik

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij