regulamin-newsletter

Wydawcą „Newsletter FRR” jest Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o., w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.

Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.frr.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.

Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników maksymalnie dwa razy w tygodniu.

Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę szkoleniową i konferencyjną grupy firm Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.frr.pl:

  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter. Formularz dostępny jest na oznaczonych stronach serwisu www.frr.pl,
  • potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.

Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe FRR  oraz informacje o organizowanych przez FRR akcjach promocyjnych.

Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Każdy „Newsletter” zawiera:

  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej użytkownika)

Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.

Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

kup książkę

Kontakt

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać