Nowe zwolnienie w pdof dla osób do 26 roku życia

04.07.2019 2019-07-04T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/791/nowe-zwolnienie-w-pdof-dla-osob-do-26-roku-zycia
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Projekt przewiduje, że od 1 sierpnia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych zacznie obowiązywać nowe zwolnienie dla osób do 26 roku życia.

Zwolnienie będzie dotyczyć:
•    przychodów ze stosunku służbowego,
•    przychodów ze stosunku pracy,
•    przychodów z pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
•    przychodów z umów zlecenia,
osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł (górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).

W 2019 r. od sierpnia do grudnia limit zwolnienia proporcjonalnie do ilości miesięcy w roku wyniesie 35.636,67 zł. Nadwyżka przychodów ponad limit 85.528 zł (w 2019 r. ponad 35.636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

W 2019 r. płatnik zasadniczo będzie jeszcze obliczał i pobierał zaliczki na pdof od omawianych przychodów (czyli od sierpnia do grudnia 2019 r.). Zwolnienie podatkowe będzie stosował wyłącznie, gdy podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą oświadczenia zwolnienie to uwzględnią w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie takie nie będzie wymagane dopiero do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Należy pamiętać, że niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie ustawy o pdof - przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, w zakresie w jakim stanowią ją obecnie.

Według Ministerstwa Finansów w zwolnieniu młodych ludzi z podatku ma chodzić o następujące kwestie:
•    łatwiejszy start na początku kariery zawodowej;
•    aktywizacja zawodowa;
•    zwiększenie zatrudnienia wśród młodych;
•    zmniejszenie stopy bezrobocia wśród młodych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać