Ważne odpowiedzi MF na pytania dotyczące e-sprawozdań finansowych

04.02.2019 2019-02-04T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/665/wazne-odpowiedzi-mf-na-pytania-dotyczace-e-sprawozdan-finansowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie z treści art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości wynika, iż każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Oznacza to, że jedyną obowiązującą formą sporządzenia sprawozdania finansowego jest obecnie forma elektroniczna. Papierowy wydruk jest tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś jego oryginałem.

Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej to sprawozdanie sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać przy użyciu programu komputerowego, czyli w postaci pliku tekstowego czy graficznego.

Nowe wymogi nałożone na jednostki sporządzające e-sprawozdania finansowe budzą liczne wątpliwości. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Pytania i odpowiedzi - Portal Podatkowy zamieszczono kolejne istotne odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej.

Ministerstwo finansów wyjaśniło między innymi, że przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla osób fizycznych – podatników PIT, którzy mają obowiązek składania sprawozdań finansowych Szefowi KAS. Jednocześnie jednoznacznie stwierdziło, że nie udostępnia narzędzia umożliwiającego generowanie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych dla osób prawnych, w tym dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ministerstwo udzieliło także ważnych odpowiedzi związanych z podpisywaniem sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Przykładowo wyjaśniło, że takie sprawozdanie musi być podpisane przez wszystkich członków organu kierującego jednostką i nie można upoważnić jednego członka zarządu do podpisania sprawozdania finansowego podpisem elektronicznym. Poza tym przepisy w zakresie elektronicznej postaci sprawozdań finansowych nie ograniczają możliwości podpisania sprawozdania wyłącznie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez polskie centra certyfikacji. Jednocześnie Ministerstwo odpowiedziało również, że sprawozdanie finansowe nie może zostać podpisane podpisem niekwalifikowanym.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: e-sprawozdania finansowe organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
Warszawa

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać