Ryczałt ewidencjonowany w 2019 r.

07.01.2019 2019-01-07T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/644/ryczalt-ewidencjonowany-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Nowelizacja do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tzw. ustawa o ryczałcie wprowadziła w tej formie opodatkowania w 2019 r. wiele istotnych zmian, z których najistotniejsze to:

•    wybór ryczałtu ewidencjonowanego
W 2019 r. podatnik będzie wybierał opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, składając pisemne oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód zostanie osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

•    kwartalny ryczałt
Z przepisu art. 21 ust. 1b ustawy o ryczałcie w nowym brzmieniu wynika, że kwartalny ryczałt mogą opłacać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności.

•    zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu ryczałtu
W 2019 r. o kwartalnym opłacaniu ryczałtu podatnicy będą informowali jedynie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu.

•    zawieszenie działalności przez spółkę jawną
Obecnie wspólnicy spółek jawnych, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, o okresie zawieszenia tej działalności w danym roku podatkowym będą informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona.

•    zawiadomienie o ustalaniu przychodu w momencie otrzymania zaliczki
Od 1 stycznia 2019 r. w ustawie o ryczałcie obowiązuje nowy przepis, zgodnie z którym podatnik, który będzie ustalał przychód podatkowy w momencie pobrania wpłat na poczet przyszłych dostaw/usług, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami o VAT, będzie zobowiązany o tym poinformować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował tę zasadę.

•    ewidencja wyposażenia
Od 1 stycznia 2019 r. nie ma obowiązku jej prowadzenia.

•    spis z natury
Od 1 stycznia 2019 r. nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury.

•    karty przychodów pracowników
Od 1 stycznia 2019 r. nie ma obowiązku prowadzenia kart przychodów pracowników

•    ewidencja zatrudnienia
Od 1 stycznia 2019 r. nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji zatrudnienia.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać