Czy w 2019 r. warto prowadzić działalność w formie spółki komandytowej

04.01.2019 2019-01-04T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/643/czy-w-2019-r-warto-prowadzic-dzialalnosc-w-formie-spolki-komandytowej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rok 2019 nie przyniósł większych zmian w opodatkowaniu i rachunkowości spółek komandytowych. Podstawy działalności tej spółki regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, natomiast spośród innych spółek osobowych wyróżnia ją występowanie dwóch kategorii wspólników.

Spółka komandytowa może być utworzona przez co najmniej przez dwóch wspólników, z których jeden wspólnik nazywany jest komandytariuszem, a drugi wspólnik komplementariuszem. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, czyli odpowiada także za długi publicznoprawne spółki, natomiast komandytariusz odpowiada za długi spółki tylko do wysokości tzw. sumy komandytowej.

Spółka komandytowa w 2019 r. nadal nie jest podatnikiem podatku dochodowego, więc nie ma problemu podwójnego opodatkowania dochodów, które występuje w przypadku spółki z o.o.

Podatnikiem tego podatku są jej wspólnicy i to oni samodzielnie uwzględniają w swoich rozliczeniach podatkowych przypadające na nich przychody i koszty spółki komandytowej, odprowadzają miesięczne bądź kwartalne zaliczki na podatek dochodowy i rozliczają dochód ze spółki komandytowej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Przychody i koszty przypadające na wspólnika z udziału w spółce komandytowej podlegają łączeniu z przychodami i kosztami uzyskiwanymi przez wspólnika z innych tytułów. Jeżeli inna działalność gospodarcza wspólnika przynosi straty to z udziału w zysku spółki komandytowej może on nie zapłacić ani złotówki podatku dochodowego.

Wspólnicy spółki komandytowej będący osobami fizycznymi, płacą podatek od dochodów spółki według skali podatkowej - 18% lub 32%, lub też w formie podatku liniowego - 19%.

Niewątpliwą zaletą spółki komandytowej jest możliwość bardzo elastycznej decyzji w zakresie wypłaty na poczet zysku spółki. Możliwość dokonywania wypłat nie jest w żaden sposób ograniczona czy uzależniona od spełniania przez spółkę dodatkowych warunków, wystarczy uchwała wspólników spółki. Sama wypłata udziału w rocznym zysku spółki komandytowej stanowi czynność neutralną podatkowo.

Pomimo atrakcyjności podatkowej należy pamiętać, że spółka komandytowa od początku swojej działalności musi prowadzić pełne księgi rachunkowe, oparte na przepisach Ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości i stanowiskach Komitetu Standardów Rachunkowości a także indywidualnie opracowanej polityki rachunkowości. Ponadto spółka komandytowa co roku jest zobowiązana przeprowadzić prace bilansowe, sporządzić sprawozdanie finansowe składające się co najmniej z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej oraz przekazać je w formie elektronicznej do KRS.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Rachunkowość i podatki spółek komandytowych organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać