Wydatki na członków rady nadzorczej a koszty podatkowe

02.11.2018 2018-11-02T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/600/wydatki-na-czlonkow-rady-nadzorczej-a-koszty-podatkowe
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.225.2018.4.HK. wydatki dotyczące podróży, zakwaterowania i wyżywienia członków rady nadzorczej, ponoszone w związku z ich uczestnictwem w posiedzeniach rady, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Taki pogląd był wielokrotnie prezentowany przez organy podatkowe jednak zupełnie inne stanowisko zajął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2017 r., "(…) wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu członków Rady Nadzorczej Wnioskodawcy, na posiedzenia Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Członków Wnioskodawcy oraz Zgromadzenia Prezesów jako wydatki dotyczące funkcjonowania Organu Wnioskodawcy, jakim jest Rada Nadzorcza, mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów. Reasumując – koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej wynikające z kosztów na pokrycie dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenia Walnego Zgromadzenia Wnioskodawcy oraz Zgromadzenia Prezesów stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy (…)"

Interpretacja ta została jednak zmieniona przez Szefa KAS, który stwierdził jej nieprawidłowość:
"(…) po zapoznaniu się z aktami sprawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdza, że interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest nieprawidłowa (…) w orzecznictwie sądowym utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodu należy uważać takie wydatki, których poniesienie przez podatnika było spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną możliwością osiągnięcia przychodu (lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła) i które nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. akt II FSK 234/08 oraz uchwała NSA z dnia 24 stycznia 2011 r., sygn. akt II FPS 6/10 i uchwała NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12). Przepis art. 16 ust. 1 ustawy o CIT zawiera katalog wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że wydatki wymienione w tym przepisie z mocy ustawy podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od tego, czy dany wydatek miał lub mógł mieć wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Tak skonstruowany przepis pozwala sformułować tezę, że kosztami uzyskania przychodu będą tylko wypłacone wynagrodzenia, a wszelkie inne świadczenia na rzecz członków rady nadzorczej nie mogą być kosztami uzyskania przychodów. Chodzi tutaj o wynagrodzenia, których wypłacanie przewidują przepisy prawa (…)"

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać