Podatek dochodowy w 2019r - limity

04.10.2018 2018-10-04T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/581/podatek-dochodowy-w-2019r-limity
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Każdego roku limity ustalone w przepisach podatkowych w euro ulegają zmianie z uwagi na to, że kwoty określone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Kursem do przeliczenia limitów obowiązujących w podatku dochodowym na 2019 r. jest średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2018 r. - wynoszący 4,2795 zł.

Dlatego z opodatkowania w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2019 r. będą mogli korzystać podatnicy, którzy w roku 2018 r.:
•    osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.069.875 zł (250.000 euro × 4,2795 zł/euro),
•    osiągną przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.069.875 zł (250.000 euro × 4,2795 zł/euro).

Z możliwości opłacania kwartalnego ryczałtu w 2019 r. będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2018 r. nie przekroczą kwoty 106.987,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,2795 zł/euro).

Z kolei tak zwanym małym podatnikiem w 2019 r. będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2018 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według podanego kursu (4,2795 zł/euro). Małym podatnikiem będzie więc przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2018 r. nie przekroczy 5.135.000 zł.

Przeliczeniu według kursu euro podlega również limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro.
W 2019 r. limit jednorazowej amortyzacji (pomoc de minimis) wyniesie 214.000 zł.


Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać