Od lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania dotyczące stosowania pieczęci firmowych06-08-2018

Pomimo braku w polskich przepisach prawnych zapisu o obowiązku posiadania przez firmy pieczęci firmowej, w praktyce w wielu urzędowych formularzach jest miejsce na taką pieczęć.

Pieczęć firmowa jest między innymi „niezbędna” przy:

•    zakładaniu rachunku bankowego,
•    zawieraniu umów,
•    wystawianiu faktur,
•    sporządzaniu dokumentów do urzędu skarbowego.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mpit.gov.pl ogłosiło, że do lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania dotyczące stosowania pieczęci firmowych.

Resort przedsiębiorczości wskazał, że aktualnie przepisy wymuszają w wielu sytuacjach posługiwanie się pieczęcią firmową, ponieważ jest ona wymagana we wzorach wniosków, oświadczeń, sprawozdań, protokołów czy informacji.

Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może stać się przyczyną przedłużania rozpatrywania spraw lub nawet odmowy przyjęcia wniosku czy załatwienia sprawy z przyczyn formalnych
Obecnie przedsiębiorca, który nie posiada pieczęci firmowej, w sytuacji gdy zostanie poproszony o jej złożenie na dokumencie, może napisać stosowne oświadczenie o jej braku.

W miejscu "Podpis i pieczęć" wystarczy złożyć podpis i napisać "Brak pieczęci firmowej", żeby dokument mógł zostać przyjęty.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie:
ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – jak założyć i poprowadzić firmę
Warszawa
organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości


zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać