Brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej będzie karany10-07-2018

Z artykułu 111 ust. 3a ustawy o VAT wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Taki przegląd ma się odbyć:
•    nie rzadziej niż co dwa lata w przypadku „normalnej” kasy,
•    nie rzadziej niż co 25 miesięcy lub w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika w przypadku kas „specjalnych” tj. przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami,
•    w przypadku utracenia kasy w wyniku kradzieży, a następnie jej odzyskania i przeznaczenia ponownie do ewidencjonowania.

W świetle obowiązujących przepisów jedyną karą za brak obowiązkowego przeglądu technicznego jest zwrot odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup tej kasy, o ile nie wywiązanie się z tego obowiązku ma miejsce w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Po upływie tego okresu przepisy nie przewidują żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu dla podatnika.

Ponieważ podatnicy często lekceważą przepis art. 111 ust. 3a ustawy o VAT i nie dokonują obowiązkowych przeglądów kas fiskalnych, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo o miarach, zaproponowano wprowadzenie nowych negatywnych sankcji.

Po zmianach brak obowiązkowego przegląd technicznego ma być obłożone karą pieniężną w wysokości 300 zł, a wypełnienie tego obowiązku ma być weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: KASA FISKALNA w firmie - aspekty podatkowe organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać