Split Payment - podzielona płatność będzie obowiązywać od 1 lipca11-06-2018

Od 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać podzielona płatność w VAT

Od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o VAT, które wprowadzają tzw. mechanizm split payment – podzielona płatność w VAT. Nowe przepisy nie będą dotyczyć konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ obowiązują tylko do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT i jak na razie ich zastosowanie ma być zupełnie dobrowolne.

Nowe rozwiązanie polega na podzieleniu płatności za nabyty towar lub usługę:
•    wartość netto sprzedaży na „normalny” rachunek dostawcy,
•    kwota VAT na „specjalny” rachunek dostawcy – rachunek VAT.

Nabywca będzie wypełniał komunikat przelewu, wskazując w nim zarówno kwotę sprzedaży brutto, jak i kwotę podatku VAT. Bank ma następnie przekazać kwoty na właściwe konta. Rachunek VAT zostanie otwarty przez bank niezależnie od statutu przedsiębiorcy, który zostanie poinformowany o numerze rachunku VAT i innych zasadach jego prowadzenia.

W systemie split payment można będzie regulować wszystkie lub tylko niektóre płatności za zakupy, można będzie również w ten sposób rozliczać wpłaty zaliczkowe, pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury.

Przyjęcie takiego sposobu rozliczania VAT jest dobrowolne, ale ma się wiązać z różnymi przywilejami dla płatnika VAT. Przykładowo decyzja na zwrot nadwyżki VAT na rachunek VAT, zobowiązuje do dokonania takiego zwrotu w terminie 25 dni od złożenia deklaracji (bez możliwości przedłużania terminu).

Od 1 lipca 2018 r. podatnik będzie mógł również dokonać wyboru sposobu zapłaty zobowiązania podatkowego. Zapłata może nastąpić zarówno z „normalnego” rachunku bankowego, jak i z „specjalnego” rachunku VAT. Jeżeli podatnik dokona takiej zapłaty w całości z rachunku VAT i zapłata ta będzie miała miejsce przed terminem zapłaty podatku (przed 25tym), wówczas zyska prawo do pomniejszenia należnej wpłaty o skonto, obliczone na podstawie ustawowo określonego wzoru.

Dopuszczalny będzie również „mieszany” sposób zapłaty podatku VAT tzn. z obu rachunków, jednak w tej sytuacji podatnik nie będzie miał możliwości zastosowania skonta (zmniejszenia zobowiązania VAT).

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________

Zapraszamy na szkolenie podczas którego zostaną przedstawione wszystkie wchodzące zmiany: SPLIT PAYMENT - zmiany w VAT 2018 organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości.

Warszawa Katowice
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać