Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – interpretacja KIS08-06-2018

Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – interpretacja KIS

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2018 r. organ podatkowy stwierdził, że stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów jest możliwe tylko wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
•    praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego (spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
•    pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami;
•    stosunek prawny łączący pracownika i pracodawcę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi za część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych (prowadzona jest stosowna dokumentacja w tym zakresie);
•    przychody są uzyskiwane z tych rodzajów działalności, o których mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o PDOF.

Zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami, do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu nie wystarczy samo wyróżnienie części czasu pracy na pracę twórczą. Musi powstać rzeczywiście jakiś utwór, w związku z którego eksploatacją zostaje wypłacone stosowne honorarium, które ma stanowić zapłatę za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich przysługujących pracownikowi. Powyższa interpretacja jest sygnałem coraz bardziej zawężającego podejścia do możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.


Od 1 stycznia 2018 r. 50% koszty uzyskania przychodów przysługują tylko z niżej wymienionych tytułów działalności:
•    twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
•    badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
•    artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
•    w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
•    publicystycznej.

Dorota Andrychowska
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać